c3518cb17d976b8
معرفی کنه‌های اوریباتید عالی (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida: Brachypylina) منطقه شندآباد (استان آذربایجان‌شرقی)

مصطفی میرزایی؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ محمد علی اکرمی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 19-32

چکیده
  مطالعه فونستیک کنه‌های اوریباتید عالی منطقه شندآباد طی فصل زراعی سال 1387 با انجام نمونه‌برداری در سه نوبت (تیر، مرداد و شهریورماه) بررسی شد. این کنه‌‌ها با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و از کنه‌های به دست آمده و شفاف شده توسط محلول نسبیت، اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این مطالعه از بین 2500 اسلاید در مجموع 31 گونه از 22 جنس متعلق ...  بیشتر