c3518cb17d976b8
ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

مهناز کهنسال؛ جهانگیر خواجه علی؛ بیژن حاتمی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 33-40

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.232094.1006779

چکیده
  زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola از نظر اقتصادی از آفات مهم مو در تاکستان­های اصفهان به­شمار می­رود. در این پژوهش ترجیح تخم­ریزی حشرات کامل و دورۀ رشد­و­نمو مرحلۀ پورگی زنجرک مو، روی نه رقم مو شامل یاقوتی سفید، ریش‌بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی سفید، کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در شرایط مزرعه­ای و نیمه مزرعه­ای تاکستان ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 221-227

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53496

چکیده
  شتۀ نارون با تغذیه و ترشح مقادیر زیادی عسلک به درختان نارون و به‌ویژه به فضای سبز شهری خسارت می‌زند. برای مطالعۀ ویژگی‌های زیستی و تغییرات فصلی جمعیت این آفت در شهرکرد در دو سال متوالی و به‌صورت هفتگی از درختان آلوده در دو محل نمونه‌برداری شد. برای تعیین فراسنجه‌های مهم جدول زندگی باروری شتۀTinocallis nevskyi Remaudiere, Quednau and Heie  در شرایط ...  بیشتر