c3518cb17d976b8

دوره 46 - شماره 2 - پاییز و زمستان 1394
برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی کفشدوزک خربزه، Epilachna chrysomelina (F.) (Col.: Coccinellidae). روی چند میزبان از خانواده کدوئیان در اهواز

مژده آکنده؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ یدالله خواجه زاده

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-10

چکیده
  کفشدوزک خربزه با نام علمی Epilachna chrysomelina (F.) یکی از مهمترین آفاتی است که گیاهان خانواده کدوئیان را مورد حمله قرار می‌دهد. برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی این کفشدوزک که کم و بیش در تمام نقاط ایران وجود دارد، در شهر اهواز بررسی شد. در برنامه نمونه‌برداری از جمعیت کفشدوزک خربزه اندازه مناسب نمونه 12 عدد و سطح زیرین برگ میزبان و مرحله ...  بیشتر

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28640

چکیده
  غالب باکتری‌های ریزوسفر به خصوص سودوموناد های فلورسنت به وسیله ترشح متابولیت های مختلف مثل سیانید هیدروژن و سیدروفورها باعث افزایش رشد گیاه می‌شوند. جهت بررسی اثر این ترکیبات روی رشد گندم، نسبت به جداسازی و شناسایی سودومونادهای فلورسنت ریزوسفر گندم در استان‌های خراسان اقدام گردید. سپس این جدایه ها برای تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور ...  بیشتر

کمک به رده بندی و شناسایی جنس آنامورفیک Oidium(تیره Erysiphaceae) در استان گیلان

کوثر شریفی؛ سید اکبر خداپرست؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35618

چکیده
  به­منظور مطالعه گونه­های تیره Erysiphaceae که به صورت غیرجنسی (آنامورف) روی میزبانهای مختلف وجود دارند، و اغلب با نام جنس آنامورفیک (شبه جنس) Oidium معرفی می­شوند، نمونه­های متعددی از نقاط مختلف استان گیلان طی سال­های 1390-1383 جمع­آوری شد. هدف از این مطالعه امکان شناخت گونه­های موجود بر اساس خصوصیات آنامورف و فهم ارتباط آنها با گونه­های ...  بیشتر

بـررسی تأثیر ارقـام مختلف بـرنج بر فـراسنجه‏ های جـدول زندگی و رشـد جمعیت زنبـورTrichogramma brassicae ، پـارازیتوئید تخم ساقه ‏خوار برنج Chilo suppressalis

حسین رنجبر اقدم؛ راحله محمودیان

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52242

چکیده
  در این تحقیق تأثیر ارقام مختلف برنج به‌عنوان حلقۀ اول زنجیرۀ غذایی بر فراسنجه‏های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicaeبه‌عنوان حلقۀ سوم زنجیرۀ غذایی، بررسی شد. در این راستا، چهار رقم برنج رایج در استان مازندران شامل دو رقم زودرس طارم محلی و طارم هاشمی و دو رقم دیررس فجر و ندا به‌عنوان میزبان‏های کرم ساقه‏خوار ...  بیشتر

ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در شرایط کنترل شده و کشتزار

سمیه دهقان زاده؛ زهرا تنها معافی؛ کامران رهنما؛ علی زمان میرآبادی؛ رامین حیدری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59204

چکیده
  نماتد سیستی سویا Heterodera glycines یکی از مهم‌ترین بیمارگرهای محدودکنندۀ عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merr.) در بسیاری از کشورهای تولیدکنندة این محصول به شمار می‌آید. کاربرد منابع مقاومت یکی از روش­های مؤثر در کنترل نماتد سیستی سویا است. در این بررسی، به‌منظور شناسایی رگه (لاین)­های مقاوم، واکنش 63 رقم و رگۀ سویا نسبت به نماتد سیستی سویا در شرایط ...  بیشتر

فعالیت تولیدمثلی و پاسخ بویایی زنبور انگلواره Lysiphlebus fabarum، به حضور شکارگر درون رسته ای Hippodamia variegata ، در لکه های میزبان

مهدی طوسی؛ آرش راسخ؛ نااویا اوساوا

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.229724.1006771

چکیده
  در این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور انگل‌واره (پارازیتویید)Lysiphlebus fabarum  به حضور شکارگر درون‏رسته‌ای، کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی گیاه خیار آلوده به شتۀ جالیز Aphis gossypii بررسی شد. به این منظور افزون بر مقایسۀ میزان تغذیۀ کفشدوزک‌ از شته‌های بالغ سالم و انگلی‌شده (پارازیته)، ویژگی‏های تولیدمثلی (درصد‌ انگلی ...  بیشتر

اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

اکبر جاهدی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.127186.1006645

چکیده
  گونه­های مختلف فوزاریوم یک گروه از بیمارگرها هستند که سبب خسارت اقتصادی کمی و کیفی به پیاز می­شوند. آلودگی‌های فوزاریومی معمولاً از کشتزار شروع و تا مرحلۀ انبارداری ادامه می­یابد. بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمدۀ کشت پیاز و به­خصوص در استان­های آذربایجان­شرقی ...  بیشتر

آزمون نتاج جدایۀ ایرانی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در دو پایۀ حساس و متحمل

مرضیه قباخلو؛ اکبر دیزجی؛ احد یامچی؛ حشمت‌ رحیمیان

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.261733.1006854

چکیده
  ویروئید اگزوکورتیس مرکبات Citrus exocortis viroid (CEVd)، عامل یکی از بیماری‌های‏ مهم اقتصادی به نام اگزوکورتیس مرکبات است‏. در این پژوهش، چندشکلی توالی نوکلئوتیدی و ساختار جمعیت CEVd در دو میزبان متحمل و حساس (به ترتیب، نارنج (Citrus aurantium L.) و سیترنج ((Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.)) بررسی شد. رونوشت تمام طول برآمده از جدایۀ ایرانی CEVd-S1 در شرایط درون ...  بیشتر

بررسی رابطۀ صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه

مژگان قلی زاده وزوانی؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد رضا بی همتا

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59205

چکیده
  بیماری پاخورۀ گندم با عامل (Gaeumannomyces graminis var. tritici) یکی از بیماری­های زیانبار ریشۀ گندم در سراسر جهان است. تابه‌حال رقم مقاومی نسبت به این بیماری در ذخایر توارثی (ژرم­پلاسم) گندم نان معرفی نشده است. در این بررسی 416 ژنوتیپ گندم نان، تهیه‌شده از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، در برابر جدایۀ T-41 این قارچ ارزیابی گلخانه­ای شدند. وزن ...  بیشتر

بررسی تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی فرمولاسیون نانوامولسیون برخی ‌اسانس‌ها و یک عصاره گیاهی ‏در سفیدبالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) ‎‏ ‏

علیرضا بلندنظر؛ محمد قدمیاری؛ محمدرضا معمارزاده؛ جلال جلالی سندی؛ مریم ذولفقاری

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.270778.1006868

چکیده
  برخی اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی دارای خواص حشره­کشی مطلوبی علیه سفیدبالک پنبه می‌باشند. در این مطالعه سمیت اسانس­های رزماری، نعناع فلفلی، اکالیپتوس و عصاره آویشن باغی فرموله‌شده به­صورت جداگانه در تویین80 و به شکل نانوامولسیون روی پوره­های سن دو سفیدبالک پنبه بررسی گردید. آزمون­های زیست‌سنجی به­روش غوطه‌ورسازی برگ­های ...  بیشتر

کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا

مجید جعفری؛ احمد معینی؛ مسعود شمس بخش

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 165-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246538.1006815

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، یکی از ویروس‌های‏ شایع مزرعه‏های کلزا در ایران است و تاکنون لاین یا رقم تجاری مقاومی به آن در کشور گزارش نشده است. در این پژوهش، امکان ایجاد مقاومت به TuMV در لاین کلزای تراریختۀ حاوی قطعه کوتاهی از ژن رمزکنندۀ‏ پروتئین پوششی ویروس بررسی شد. بدین منظور توالی ...  بیشتر

تأثیر کشت سیب‌زمینی در مجاورت یونجه‌زار بر تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم Leptinotarsa decemlineata در منطقة اردبیل

پژمان تاج میری؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 177-187

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.201783.1006698

چکیده
  سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)، مهم‌ترین آفت برگ‌خوار گیاه سیب‌زمینی در ایران است. در این پژوهش تنوع گونه‌ای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم تخم‌ها، لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب‌زمینی در ردیف‌های سیب‌زمینی واقع در فاصله‌های 5، 10، 15 و 20 متری از یونجه‌زار (در کشتزار سیب‌زمینی مجاور یونجه‌زار) ...  بیشتر

زنبورهای خانواده Sphecidae (Hymenoptera)، زیرخانواده‌های Larrinae, Astatinae, Pemphredoninae، Nyssoninae و Philanthinae در استان آذربایجان‌شرقی

گیتی قاضی سلطانی؛ شهزاد ایرانی پور؛ ابراهیم ابراهیمی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 179-186

چکیده
  زنبورهای خانواده Sphecidae از خانواده‌های بزرگ و مهم بال‌غشاییان هستند که همگی شکارگران انفرادی سایر بندپایان می‌باشند و در کنترل کمپلکس آفات نقش دارند. در این مطالعه با استفاده از تور حشره‌گیری، تله‌های مالیز و لگنی اقدام به جمع‌آوری زنبورهای مذکور در سطح استان آذربایجان شرقی گردید. بیست گونه از زنبورهای خانواده Sphecidae (زیرخانواده‌های ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های جنسDitylenchus از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 183-190

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36675

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388و 1389 تعداد 120 نمونه خاک از فراریشۀ گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در خاک با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. سپس نماتدهای استخراج‌شده به گلیسیرین منتقل شد و پس از تهیۀ اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استان‌های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آن‌ها در رقم‌های پرتقال

محمود ریاحی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.233507.1006787

چکیده
  لکۀ ­قهوه­­ای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه جزو بیماری­های مهم درختان مرکبات هستند. این بیماری­ها ناشی از گونه­ های بیماریزای قارچ Alternaria بوده و می­توانند آسیب و زیان اقتصادی به درختان حساس مرکبات و میوه ­های انبارشده وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق شناخت گونه ­های بیماریزای این قارچ و معرفی رقم‌های ...  بیشتر

بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus

محسن فرزانه؛ مسعود احمدزاده؛ علیرضا قاسم پور؛ منصوره میر ابوالفتحی؛ محمد جوان نیکخواه؛ عباس شریفی تهرانی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 191-198

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24326

چکیده
  آفلاتوکسین به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین توکسین‌های قارچی برای انسان و دام محسوب می‌شود. آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین، سبب زیان اقتصادی در کشاورزی، صنایع غذایی و دامی می‌شود. در طبیعت میکروارگانیسم‌هایی وجود دارند که با مکانیسم‌های مختلف، قادر به کاهش این آلودگی در محصولات کشاورزی هستند. در این راستا نحوه تأثیر چهار ...  بیشتر

تعیین بیوتیپ‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)، در استان فارس

مریم شهبازی؛ سید علی اکبر بهجت‌نیا؛ محمود عالیچی؛ وحید رومی؛ کرامت‌الله ایزدپناه

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 201-211

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53491

چکیده
  سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه‌ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته‌شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ‌های این آفت در استان فارس از جمعیت‌های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال‌های 1389-1388 نمونه‌برداری شد. بر اساس داده‌های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه‌های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت ...  بیشتر

بررسی فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان‌های شمال ایران

فرید بیکی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ النا گارسیا والدس؛ جرج لالوکات

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30258

چکیده
  بیماری بلاست، یکی از مهمترین بیماری‌های مرکبات در شمال کشور است که به وسیله دو گونه Pseudomonas ایجاد می‌شود. به منظور بررسی پراکنش گونه‌های عامل یا همراه بیماری در مناطق مختلف استان مازندران و مناطقی از استان‌های گیلان و گلستان و نیز بررسی تنوع فنوتیپی و تفاوت در پرآزاری، جدایه‌های بیمارگر در سال‌های89-1387 از درختان آلوده جمع‌آوری ...  بیشتر

اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه بومی روی Magnaporthe grisea،عامل بلاست برنج در آزمایشگاه

سیده بهاره احمدی تولمی؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ سید اکبر خداپرست؛ نادر حسن زاده؛ فریدون پاداشت دهکایی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در این بررسی اثرات‌ ضد قارچی‌ عصاره شش‌ گیاه‌ بومی‌ و خودرو شامل آقطی‌، زیتون‌ تلخ‌، سرخس‌، گندواش‌، هفت بند و مرزه‌ روی‌ Magnaporthe grisea، عامل‌ بیماری‌ بلاست‌ برنج‌ در شرایط‌ آزمایشگاهی‌ انجام شد. تأثیر عصاره‌های‌ الکلی‌ (اتانلی‌ و متانولی‌) برگ‌های‌ تازه‌ جمع‌آوری‌ شده‌ در جلوگیری‌ از رشد شعاعی ‌میسلیوم‌ قارچ‌ در ...  بیشتر

شناسایی مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصی بودن میزبان جدایه‌های ایرانی Macrophomina phaseolina

ولی اله مهدی زاده؛ ناصر صفایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ نتهازلکویتل پرز؛ محمدعلی آقاجانی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  قارچ ماکروفومینا یک بیمارگر خاک‌‌زاد و عامل بیماری پوسیدگی ذغالی، با پراکنش جهانی و دامنه میزبانی بیش از 500 گونه گیاهی می‌باشد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصیت میزبانی این قارچ در ایران از گیاهان دارای علایم و نشانه‌های بیماری از استان‌های تهران، قزوین، گرگان، سمنان، خراسان، همدان، آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان، مرکزی، فارس،کهکیلویه ...  بیشتر

مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی

شیوا اصولی؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ محمد مقدم؛ رحیم تیشه زن

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  ویژگی‌های زیستی کنه‌ تارتن دو لکه‌ای T. urticae Koch در پرورش آن بر روی نه رقم گوجه فرنگی (7رقم زراعی و 2رقم گلخانه‌ای)، در شرایط آزمایشگاهی با دمای ‍C‍?1±27، رطوبت نسبی5 ±65 درصد و دوره‌ی نوری 16:8ساعت (L:D) با استفاده از روش دیسک‌های برگی در مرحله‌ میوه‌دهی، بررسی گردید. در این مطالعه اثرات تغذیه از ارقام گوجه فرنگی مشتمل بر لانگ شلف لایف، ...  بیشتر

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

نازنین مستقیمی؛ سید علی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  بید آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده‌های انباری دراغلب کشورهای جهان می‌باشند. در سال‌های اخیر از زنبور (Say) Habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره‌های آفت در انبارهای بادام‌زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده غلات استفاده‌ شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید ...  بیشتر

جمع‌آوری، شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگل‌وارۀTrichogramma به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب،Cydia pomonella در منطقۀ دماوند

حسین رنجبر اقدم؛ محمدرضا عطاران

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54711

چکیده
  به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه‌های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه‏برداری مستقیم از تخم‌های کرم سیب و دیگر بال‌پولک‌داران فعال در باغ‌های سیب و استفاده از تله‌های تخم، از باغ‌های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع‌آوری و شناسایی شدند. آزمایش‌هایی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

بررسی پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در ایران با استفاده از روش‌های مایه‌زنی بر روی گیاهان محک، DAS-ELISA و IC-RT-PCR

سید علیرضا سلامی؛ علی عبادی؛ مینا کوهی حبیبی؛ ذبیح الله زمانی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 11-18

چکیده
  بیماری برگ بادبزنی توسط ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus-GFLV) ایجاد می‌شود و مخرب‌ترین بیماری ویروسی شناخته شده در گیاه مو است که هر سال باعث خسارت جبران‌ناپذیری در تاکستان‌ها می‌شود. منشأ GFLV به احتمال زیاد ایران قدیم بوده و لذا به منظور ممانعت از شیوع بیشتر آن، شناسایی دقیق این ویروس در نواحی انگورخیز ایران و همچنین مطالعه پیوسته ...  بیشتر

شناسایی قارچ‌های عامل سرخشکیدگی درختان کاج در کرمانشاه

نرگس کرمی؛ صمد جمالی؛ روح الله شریفی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246297.1006813

چکیده
  به‌منظور شناسایی عامل‌های قارچی دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج در شهر کرمانشاه، در فصل‌های مختلف سال­های 1395-1394 از درختان کاج دارای نشانه‌های بیماری،نمونه‌برداری و جداسازی قارچ­ها صورت گرفت. در نتیجه 169 جدایۀ قارچی شامل گونه­های مختلف جنس Aspergilusبا 41 جدایه (فراوانی 26/24 درصد)، گونه­های مختلف جنس Peniciliumبا 25 جدایه (فراوانی 79/14 درصد)، ...  بیشتر