c3518cb17d976b8
پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته‌هایAphis gossypii و Acyrthosiphon pisum

عماد مهاجری پاریزی؛ حسین مددی؛ حسین الهیاری؛ محمدرضا مهرنژاد

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 73-81

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.28646

چکیده
  کفشدوزک‌ها از جایگاه ویژه ای در کنترل بیولوژیک شته‌ها برخوردارند. این موجودات به انواع شته‌ها حمله و نقش مهمی در کاهش جمعیت آنها در محیطهای مختلف دارند. یکی از مهمترین گونه‌های این خانواده کفشدوزک Hippodamia variegata است که در محصولات مختلفی مانند مزارع یونجه و سایر گیاهان علوفه‌ای از جمعیت بالایی برخوردار است. پارامترهای زیستی این شکارگر ...  بیشتر