c3518cb17d976b8
نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 277-284

10.22059/ijpps.2015.57383

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری