c3518cb17d976b8
اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

اکبر جاهدی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.127186.1006645

چکیده
  گونه­های مختلف فوزاریوم یک گروه از بیمارگرها هستند که سبب خسارت اقتصادی کمی و کیفی به پیاز می­شوند. آلودگی‌های فوزاریومی معمولاً از کشتزار شروع و تا مرحلۀ انبارداری ادامه می­یابد. بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمدۀ کشت پیاز و به­خصوص در استان­های آذربایجان­شرقی ...  بیشتر