c3518cb17d976b8
بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

فهیمه مروی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 275-287

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.257842.1006846

چکیده
  در این پژوهش، برای تعیین سطوح مقاومت رقم‏های لوبیا به Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه آزمون بیماری‌زایی به دو روش دیسک برگی در شرایط آزمایشگاه و مایه‌زنی گیاه‏چه‌ها در گلخانه انجام شد. سپس حساس‌ترین رقم لوبیا (رقم ناز، به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی) برای ارزیابی امکان القای مقاومت با فلاونوئیدهایی نظیر کوئرستین (Quercetin) ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استان‌های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آن‌ها در رقم‌های پرتقال

محمود ریاحی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.233507.1006787

چکیده
  لکۀ ­قهوه­­ای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه جزو بیماری­های مهم درختان مرکبات هستند. این بیماری­ها ناشی از گونه­ های بیماریزای قارچ Alternaria بوده و می­توانند آسیب و زیان اقتصادی به درختان حساس مرکبات و میوه ­های انبارشده وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق شناخت گونه ­های بیماریزای این قارچ و معرفی رقم‌های ...  بیشتر