c3518cb17d976b8
ایدیومورف‌های تیپ آمیزشی و وضعیت باروری جنسی جدایه‌های Fusarium proliferatum حاصل از برخی اکوسیستم‌های آبی

راضیه پورسعید؛ خلیل بِردی فتوحی فر؛ رسول زارع

دوره 51، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 235-249

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.300436.1006935

چکیده
  در این تحقیق برای شناسایی ایدیومورف های تیپ آمیزشی و باروری جنسی، از برخی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و سدهای واقع در 10 استان (آذربایجان‌شرقی، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، فارس، کردستان، گیلان، لرستان و مازندران) نمونه برداری شد. در هر محل، نمونه ها از سه بستر آب، رسوبات و کف (حباب‌های ریز روی آب) اخذ شدند. برای جداسازی ...  بیشتر