c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = گیاه میزبان
تعداد مقالات: 2
1. فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 277-284

10.22059/ijpps.2015.57383

حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری


2. جدول زندگی کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri با تغذیه از کیسه های تخم بالشک مرکباتPulvinaria aurantii روی نارنگی کلمانتین و نارنج

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-170

10.22059/ijpps.2014.52257

مریم بزرگ امیرکلائی؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده؛ سید اسمعیل مهدویان