c3518cb17d976b8
بررسی تحمل رقم‌ها و لاین‌های گندم نسبت به Schizaphis graminum شتۀ سبز گندم و بررسی پارامتر‌های جدول زندگی آن

محسن محمدی انایی؛ مریم پهلوان یلی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.230991.1006777

چکیده
  در این تحقیق برخی فراسنجه (پارامتر)های جدول زندگی شتۀ سبز گندم، (Rondani) Schizaphis graminum،روی رقم‌های یاواراس، بهار، اکبری، پیشتاز و امید و لاین (رگه)­های گندم R1-10، R3-16، R3-17 و R2-9 در شرایط آزمایشگاهی، طی سال 1395 با بررسی بقا و باروری روزانۀ شته درون قفس­های بوته­ای بررسی شد. همچنین میزان تحمل رقم‌ها و لاین­های نامبرده به شته بر پایۀ میزان ...  بیشتر

شاخص‌های جدول زندگی زنبور انگلوارةEretmocerus delhiensis روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

جعفر ابراهیمی‌فر؛ ارسلان جمشیدنیا؛ حسین اللهیاری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 21-29

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59286

چکیده
  سفید­بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem.: Aleyrodidae) آفتی چندین‌خوار (پلی‌فاژ) و کلیدی است که به دامنة گسترده‌ای از گیاهان آسیب وارد می‌سازد. زنبور انگلواره یا پارازیتویید (Hym.: Aphelinidae) Eretmocerus delhiensis Mani یک گونة تخمگذار تناوبی (Synovigenic) و ماده‌زا بوده که پوره‌های سفیدبالک گلخانه را انگلی (پارازیته) می‌کند. در این پژوهش شاخص‌های جمعیت‌شناختی ...  بیشتر