c3518cb17d976b8
فون کنه‌های نهان‌استیگمای (Acari: Sarcoptiformes: Cryptostigmata) شهرستان زنجان، ایران

منیره رجبی؛ حسن رحمانی؛ محمدعلی اکرمی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.54713

چکیده
  فون کنه‌های اریباتید شهرستان زنجان طی سال‌های 1392-1391 بررسی شد. کنه‌ها با استفاده از قیف برلز جداسازی شدند و پس از شفاف‌سازی در محلول نسبیت، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شد. 46 گونه از 35 جنس متعلق به 24 خانواده به شرح زیر شناسایی شد. همۀ گونه‌ها برای نخستین بار از استان زنجان گزارش می‌شوند. Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis; ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های غالب قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار تعدادی از درختان جنگلی منطقۀ کیاسر

امیر مدرسی چهاردهی؛ لیلا موسوی؛ طه بخت خواه ارده جانی؛ یونس رضایی دانش؛ داراه ابراهیم

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 371-380

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53513

چکیده
  همزیستی قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار وزیکولار سبب بهبود رشد و نمو گیاهان به‌وسیلۀ افزایش میزان جذب عناصر و همچنین بهبود رابطۀ آبی گیاهان و حفاظت از آنان در برابر بیمارگرها می‌گردد. نمونه‌برداری در بهار 1390 از منطقۀ جنگلی کیاسر در بخش شمالی شهرستان دامغان استان سمنان که دارای تنوع گونه‌های گیاهی فراوان است صورت گرفت. تعداد 56 نمونه ...  بیشتر

شناسایی گونه‌های جنسDitylenchus از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

دوره 44، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 183-190

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.36675

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388و 1389 تعداد 120 نمونه خاک از فراریشۀ گوجه‌فرنگی جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در خاک با استفاده از روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. سپس نماتدهای استخراج‌شده به گلیسیرین منتقل شد و پس از تهیۀ اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی ...  بیشتر

معرفی چهار پروتیست بیمارگر حشرات از ایران

مهران غزوی

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 61-69

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35623

چکیده
  طی بررسی حاضر نمونه های متعددی از حشرات بیمار و مشکوک به بیماری مورد مطالعاتبالینی و میکروسکوپی قرار گرفتند که منجر به جداسازی 4 گونه پروتیست گردید که همگیبرای اولین بار از ایران معرفی می گردند.گونه های جدا شده عبارتند از: Dociostaueus از روی ملخ مراکشی Gregarina acridiorum Leger, 1893 -1. Calliptamus barbarous L., و ملخ 1758 maroccanus Thunberg, 1815Tribolium ، از روی شپشه آرد Gregarina ...  بیشتر

معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران

فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگربیده؛ علی اسکندری

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30250

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی تعداد 30 نمونه خاک از درختان جنگلی استانهای مازندران، گیلان و اردبیل طی سالهای 1384 تا 1388 جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه (De Grisse 1969) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی در کلکسیون نماتد ...  بیشتر

گونه‌های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی

محمدرضا عتیقی؛ ابراهیم پورجم؛ سید محمود اخوت

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 261-266

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24333

چکیده
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهان باغی استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1388 و 1389، تعداد 170 نمونه خاک و ریشه طی فصول مختلف جمع‌‌آوری و نماتدها با استفاده از روش الک و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه به گلیسیرین خالص منتقل و پس از آن اسلایدهای دائمی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ...  بیشتر

مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorabditis bacteriophora و باکتری همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii

جواد کریمی؛ عباس مکرم حصار؛ مهناز حسنی کاخکی

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 353-363

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24343

چکیده
  نماتودهای انگل حشرات از عوامل بسیار مهم در کنترل آفات می‌باشند. از میان گروه‌های مرتبط با این نماتودها، دو خانواده Steinernematidae و Heterorhabditidae نسبت به سایر گروه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل در کنترل آفات، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی گونه‌های مختلف این نماتودها در نقاط مختلف دنیا صورت می‌پذیرد. ...  بیشتر