c3518cb17d976b8

نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اسپورزایی بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • انار تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller) [دوره 39، شماره 1، 1387]

ب

 • باکلوویروس. بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • بید آرد واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub. [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • بذرزاد ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • برق زدگی ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • بیوکنترل کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia [دوره 39، شماره 1، 1387]

ت

 • تریکوگراما براسیکا واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub. [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تولید انبوه بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales [دوره 39، شماره 1، 1387]

ح

 • حذف پرچم گل تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller) [دوره 39، شماره 1، 1387]

خ

 • خرما خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • خشکیدگی خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان [دوره 39، شماره 1، 1387]

د

 • دما. تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار (Trichogramma brassicae Bezdenko)، جمع‌آوری شده از انارستان‌های یزد [دوره 39، شماره 1، 1387]

ر

 • ریزوباکتری‌ها Burkholderia cepacia کنترل بیولوژیکی قارچ Kuhn Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا با استفاده از (ex. Burk) Yabucchi Burkholderia cepacia [دوره 39، شماره 1، 1387]

ز

 • زیست‌شناسی مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387]

س

 • ساوه تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller) [دوره 39، شماره 1، 1387]

ش

 • شب ‌پره‌‌ی هندی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub. [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • شرایط آزمایشگاهی مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387]

ع

 • عقدا. تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller) [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • عملکرد بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری [دوره 39، شماره 1، 1387]

ق

 • قارچ کش. ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • قارچ‌های حشره کش. بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales [دوره 39، شماره 1، 1387]

ک

 • کرم ابریشم بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • کرم گلوگاه تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller) [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • کنترل شیمیایی ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • کنه‌ تارتن دولکه‌ای مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387]

گ

 • گراسری بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • گوجه‌فرنگی مطالعه‌ زیست شناسی کنه تارتن دو لکه‌ای روی نه رقم گوجه فرنگی طی مرحله میوه‌دهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387]

م

 • میبد تأثیر حذف پرچم گل بر میزان آلودگی میوه انار به کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (zeller) [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • محیط کشت بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • مقاومت بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری [دوره 39، شماره 1، 1387]

ن

 • نخود ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه [دوره 39، شماره 1، 1387]

و

 • واکنش تابعی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub. [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • واکنش تابعی تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار (Trichogramma brassicae Bezdenko)، جمع‌آوری شده از انارستان‌های یزد [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • وزن خشک ریشه و اندام هوائی تاثیر جدایه‌های Trichoderma در تحریک رشد گیاه گندم [دوره 39، شماره 1، 1387]

ه

 • هیبرید بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • هورمون تاثیر جدایه‌های Trichoderma در تحریک رشد گیاه گندم [دوره 39، شماره 1، 1387]