c3518cb17d976b8
ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا (Heterodera glycines) در شرایط کنترل شده و کشتزار

سمیه دهقان زاده؛ زهرا تنها معافی؛ کامران رهنما؛ علی زمان میرآبادی؛ رامین حیدری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2016.59204

چکیده
  نماتد سیستی سویا Heterodera glycines یکی از مهم‌ترین بیمارگرهای محدودکنندۀ عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merr.) در بسیاری از کشورهای تولیدکنندة این محصول به شمار می‌آید. کاربرد منابع مقاومت یکی از روش­های مؤثر در کنترل نماتد سیستی سویا است. در این بررسی، به‌منظور شناسایی رگه (لاین)­های مقاوم، واکنش 63 رقم و رگۀ سویا نسبت به نماتد سیستی سویا در شرایط ...  بیشتر