c3518cb17d976b8
سبب‌شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان

مهدی آزادوار؛ حمیدرضا علیزاده؛ محمدرضا صفرنژاد؛ موسی نجفی نیا؛ پیرو بیانکو

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 87-97

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.264279.1006855

چکیده
  عارضۀ نوظهور زوال سریع در سال‌های اخیر سبب مرگ تعداد زیادی از درختان مرکبات با پایۀ بکرایی در جنوب استان کرمان شده است. علائم این بیماری به‌صورت پژمردگی برگ‌ها، پوسیدگی ریشه‌ها و مرگ سریع درختان مشاهده می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل بیماری مذکور انجام شد. حضور پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی با انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ...  بیشتر