c3518cb17d976b8
بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوای کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

امیر قاسم زاده؛ سالار جمالی؛ محمدعلی قاسمی

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 295-306

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57385

چکیده
  نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گل جالیز Orobanche aegyptica انگل ریشۀ گیاهان مختلف محسوب می‌شوند. به‌ منظور بررسی اثر متقابل این دو انگل روی گوجه‌فرنگی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار شامل شاهد، نماتد (2000 عدد لارو سن دوم)، بذر گل جالیز (30 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و ترکیب نماتد (2000 عدد لارو سن دوم) و بذر گل جالیز (30 میلی‌گرم در ...  بیشتر