c3518cb17d976b8
کلیدواژه‌ها = Gaeumannomyces graminis var. tritici
ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس¬های فلورسنت

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 173-182

10.22059/ijpps.2013.35642

نجمه حاج عبدالهی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدی خانی مقدم؛ ابراهیم بهنام