c3518cb17d976b8
شناسایی گروه ‏های آناستوموزی ریزوکتونیای سیب‏زمینی در استان‏های همدان و کردستان و بررسی امکان کنترل بیولوژیکی آنها با استفاده از گونه‏ های تریکودرما

روشن محمدی؛ دوستمراد ظفری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 139-150

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52255

چکیده
  در طی مطالعه درباره بیماری ریزوکتونیایی سیب ‏زمینی در سال 1385، از مزارع و انبارهای سیب‏زمینی استان‏های همدان و کردستان، پنجاه جدایه با مشخصات قارچ Rhizoctonia. solani از ساقه و ریشه و هشت جدایه از سختینه ‏های موجود در سطح غده ‏ها جداسازی شد. بعد از رنگ‏ آمیزی هسته و بررسی‏ های فیزیولوژیکی، تمام جدایه‏ های تحت مطالعه با عنوان گونۀ ...  بیشتر

کنترل بیولوژیکی عوامل مهم پوسیدگی ریشه‌ باقلا توسط باکتری‌ها‌ی آنتاگونیست فرا ریشه

سمانه گلپایگانی؛ دوستمراد ظفری؛ غلام خداکرمیان

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 283-292

چکیده
  در سال‌های 1386 و 1387 از مزارع باقلا در استان لرستان از گیاهان مشکوک به‌ پوسیدگی ریشه و طوقه باقلا، نمونه‌برداری شد و در مجموع 121 جدایه قارچ و کرومیستا جدا شد. در این بررسی مشخص شد که فراوانی قارچ Fusarium solani که موجب پوسیدگی ریشه باقلا می‌شود، از سایر جدایه‌ها بیشتر و خسارت ناشی از آن در مزارع استان زیاد است و بعد از آن بیشترین فراوانی به ...  بیشتر

تاثیر جدایه‌های Trichoderma در تحریک رشد گیاه گندم

مهدی مهرابی کوشکی؛ دوستمراد ظفری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر جدایه‌های مختلف تریکودرما شامل Trichoderma Virens T65، T. virens T90، T. virens T96، T. virens T122، T. brevicompactum T146، T. koningiopsis T149، T. viridecens T150، T. koningii T77 و دو محصول بیولوژیک تجاری تریکودرمین‌بی و ساب‌تیلین در تحریک رشد گیاه در قالب طرح کاملا" تصادفی به روش پوشش بذری در گلخانه بررسی شد. مایه تلقیح جدایه‌های تریکودرما به طور متوسط 107 کنیدیوم روی ...  بیشتر