c3518cb17d976b8
نویسنده = مسعود احمد زاده
تعداد مقالات: 5
1. اثرات باکتری Bacillus velezensis UTB96 در کاهش توکسین زرالنون ناشی از قارچ Fusarium graminearum جدا شده از گندم

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 275-285

10.22059/ijpps.2020.298702.1006931

زهرا داودی؛ حسین صارمی؛ مسعود احمد زاده؛ علی ملیحی پور


3. پرایمینگ مقاومت علیه Pseudomonas syringae pv. tomato در آرابیدوپسیس با استفاده از ترکیب‌های فرار Bacillus subtilis

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 293-301

10.22059/ijpps.2017.205029.1006709

روح الله شریفی؛ نسرین کاظمی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی


5. نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-101

10.22059/ijpps.2013.35626

روح اله شریفی؛ مسعود احمد زاده؛ کیوان بهبودی؛ چونگ مین ریو