c3518cb17d976b8
تأثیر میکوریزهای آربوسکولارGlomus intraradices ‎‏ و ‏Glomus mosseae‏ بر پوسیدگی ‏فیتوفتورایی ریشه پسته در شرایط تنش شوری

زینب بهمنش؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی؛ حسین دشتی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 197-212

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2019.226669.1006785

چکیده
  تأثیر دو گونه Glomus intraradices و G. mosseae (Gm+Gi) از قارچ‌های میکوریز آربوسکولار (AMF) بر پوسیدگی ریشه نهال‌های پسته ناشی از Phytophthora drechsleri (Pd) در دو سطح شوری 1400 و 3200 میلی­گرم NaCl در گرم خاک بررسی شد. نهال‌های دوماهه پسته بادامی زرند با 200 پروپاگول در گرم از Gm+Gi مایه‌زنی شد و پس از 50 روز، غلظت‌های مختلف کلرید سدیم  طی 15 روز به گلدان‌ها اضافه گردید. ...  بیشتر

شناسایی ترکیب‏ های آلی فرّار برگ پسته و نقش آن‌ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)

محبوب قمری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 243-254

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.253360.1006831

چکیده
  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) آفت کلیدی باغ‌های پسته در ایران به شمار می‌رود. در حال حاضر ترکیب‏های حشره‌کش علیرغم تأثیرات منفی خود بر سلامت انسان و محیط‌زیست، بیشتر تنها و واپسین گزینۀ ممکن در مهار پسیل معمولی پسته هستند. بااین‌حال فشار گزینشی آفت‏کش‏ها باعث به وجود آمدن جمعیت‌های بسیار مقاوم از پسیل معمولی پسته شده است. ...  بیشتر

ارزیابی توانایی سویه‌های باکتریایی فرموله‌شده بر مهار پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه پسته

بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 299-307

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.242956.1006804

چکیده
  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز) ناشی از گونه‌های مختلف فیتوفترا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های پسته است که هرساله باعث از بین رفتن تعداد فراوانی از درختان بارور و غیر بارور می‌گردد. گرچه روش‌های مختلفی برای مدیریت این بیماری پیشنهاد شده ولی کنترل زیستی به‌عنوان یک روش سازگار با محیط‌زیست مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر برخی ترکیب‌های شیمیایی در تحریک آنزیم‌های دفاعی گیاه و کاهش بیماری گموز پستۀ ناشی از Phytophthora drechsleri

فریبا فتحی؛ روح الله صابری ریسه؛ محمد مرادی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 13-27

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2017.217261.1006742

چکیده
  به‌منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب شیمیایی مؤثر بر میزان تغییر سطح آنزیم‌های دفاعی و ایجاد مقاومت به شبه قارچ Phytophthora drechsleri در نهال‌های دو رقم پستۀ (سرخس و بادامی ‌ریززرند) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ترکیب‌های شیمیایی (فسفیت پتاسیم، فوزتیل آلومینیوم، سیلیکات پتاسیم، کمپلکس آمینواسید و آهن‌بر یا سیدروفور ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی باروری سن سبز پسته Acrosternum heegeri (Hemiptera: Pentatomidae)

فائزه باقری؛ وحید وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ مهدیه بی‌غم

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  سن سبز پسته،Fieber Acrosternum heegeri، یکی آفات مهم و کلیدی پسته در ایران می‏باشد. این آفت با تغذیه از میوه پسته و انتقال قارچ عامل بیماری ماسو Nematospora coryli (Peglion) هرساله خسارت قابل توجهی به محصول پسته وارد می‌کند. از آنجا که انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفتی مستلزم داشتن شناخت از ویژگی‌های زیستی و پارامتر‌های جدول زندگی آن آفت ...  بیشتر