c3518cb17d976b8
معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) شهرستان رشت

شبنم مرتضوی لاهیجانی؛ جلیل حاجی زاده؛ محمدعلی اکرمی؛ مهیار رفعتی فرد

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 195-205

چکیده
  بررسی فونستیک کنه‌های راسته نهان‌استیگمایان (Acari: Oribatida) شهرستان رشت طی سال‌های 1388-1387 انجام شد. کنه‌های موجود در نمونه‌های خاک با استفاده از قیف برلز استخراج و در محلول لاکتوفنل شفاف شدند. سپس در محیط هویر از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع 15 گونه، 15 جنس و 13 خانواده از کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) جمع‌آوری و شناسایی شدند که ...  بیشتر

کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، گزارش یک جنس و چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه‌های شمال ایران

جلیل حاجی زاده؛ فرید فرجی؛ مهیار رفعتی فرد

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  کنه‌های خانواده Ascidae گروه مهمی از بندپایان شکارگر خاکزی، روی گیاهان و مواد انباری را تشکیل می‌دهند، برخی از گونه‌ها نیز با انسان و حیوانات در ارتباطند. به ‌منظور تعیین فون کنه‌های خانواده‌ی Ascidae استان گیلان، طی سالهای 88-1386 نمونه‌برداری‌هایی از زیستگاه‌های مختلف مانند خاک، گیاهان، انبارها، کود و بقایای گیاهی به‌ عمل آمد. درمجموع ...  بیشتر