c3518cb17d976b8
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 433
تعداد نویسندگان 1,040
تعداد مشاهده مقاله 701,418
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 465,021
نسبت مشاهده بر مقاله 1619.9
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1073.95
تعداد مقالات ارسال شده 578
تعداد مقالات رد شده 163
درصد عدم پذیرش 28
تعداد مقالات پذیرفته شده 272
درصد پذیرش 47
زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 426

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه داوری 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 200 هزار تومان می باشد که بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه دریافت خواهد شد.

lمجله دانش گیاهپزشکی ایران

دارای ضریب تاثیر 0.1 در رشتۀ علوم کشاورزی ایران

 عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Plant Prot Sci

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نرخ پذیرش: 0.36 (36 درصد)

نوع داوری: دو سو کور

رتبه نشریه: گروه A

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

      

              درباره سیویلیکا

 

لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

مقاله پژوهشی
تأثیر کود‌های ریز‌مغذی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیک لاروهای بالغ کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer)

طیبه علی زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی؛ آرش زیبایی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 145-161

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.340689.1007003

چکیده
  یکی از آفات مهم فلفل دلمه‌ای، شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، است. یکی از شکارگرهای مهم شته سبز هلو در مراحل لاروی و حشره کامل، کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) است. در مطالعه حاضر، تأثیر محلول‌پاشی ریز مغذی‌های آلفا آهن، بیومین‌های روی، مس و منگنز بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، میزان اجسام ذخیره‌ای (پروتئین، گلیکوژن و تری‌گلیسرید) و عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی قارچ‌هایی از تیره Didymellaceae همراه علائم مختلف بیماری در برخی گیاهان دارویی در استان خوزستان

فاطمه کشاورزی؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی مهرابی کوشکی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.341338.1007005

چکیده
  اکالیپتوس (Eucalyptus sp..)، بارهنگ (Plantago sp. )، خارشتر (Alhagi sp..)، سه‏پستان (Cordia myxa)، شیرین‏بیان (Glycyrrhiza glabra)، شوید (Anethum graveolens)، رزماری (Rosmarinus officinalis) و هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) از گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان خوزستان هستند که می‌توانند میزبان تعداد زیادی قارچ‏های بیماری‌زای و غیر بیماری‏زای گیاهی باشند. در این مطالعه درطول سال‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ردیابی و تعیین پراکنش ویروس کوتولگی زرد جو در تعدادی از مزارع غلات استان همدان

آرزو پاکدل؛ نگار ردایی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 179-191

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.342150.1007006

چکیده
  بیماری کوتولگی زرد جو، یکی از شایع‌ترین و از نظر اقتصادی مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی غلات است که عامل آن ویروس کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus, BYDV) و متعلق به خانواده لوتئوویریده می‌باشد. این بیماری می‌تواند منجر به کاهش عملکرد ۸۰ درصدی در گندم شود. این ویروس در اکثر نقاط ایران پراکنش دارد. جهت ردیابی و شناسایی این ویروس، نمونه‌برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر نانو ذرات نقره در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ Fusarium solani f. sp. phaseoli در گیاه لوبیا

وحید زرین نیا؛ حامد شیخی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 193-207

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.343041.1007007

چکیده
  گیاه گلرنگ با نام علمی L. tinctorius Carthamus از خانواده کمپوزیته و با فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. فعالیت ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گل های گلرنگ علیه بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا ناشی از قارچ Fusarium solani در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای بررسی شد. سنتز نانوذرات نقره با روش آنالیز طیف سنجی) UV.Vis (تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه روی برخی شاخص‌های جدول زندگی سوسک کشیش (Rhyzopertha dominica F.)

قدیر نوری قنبلانی؛ زهرا عابدی؛ لیلا متقی نیا؛ علیرضا نوری

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.345412.1007008

چکیده
  سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica F.، یک آفت مهم محصولات انباری است که از نظر اقتصادی، خسارت قابل توجهی را در غلات ایجاد می‌کند. با توجه به ضرورت استفاده از روش‌های کنترل جایگزین سموم شیمیایی، در پژوهش حاضر تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های دو گونه گیاهی زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه رویR. dominica مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زیست شناسی دمایی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) بر اساس مدل‌های خطی روز- درجه و ایکموتو و تاکای

سلطان رون؛ کبیر عیدوزهی؛ محمود سوف باف سرجمعی؛ عباس خانی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 225-238

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.346072.1007009

چکیده
  کرم گلوگاه انار، (Lep.: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae Zeller ، آفتی اقتصادی، پلی‌فاژ و با پراکنش جهانی است که بعضی از محصولات باغی و انباری را مورد حمله قرار می‌‌دهد. طول‌ دوره‌‌ی رشدونمو دوره‌ جنینی‌ (تخم‌)، سنین‌ مختلف‌ لاروی، شفیرگی‌ و کل‌ دوره‌ی نابالغ‌ کرم گلوگاه انار با استفاده از دو مدل خطی روز- درجه و ایکموتو و تاکای در دامنه‌ی دمایی‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مایه‌زنی قارچ‌ریشه های آربوسکولار بر پژمردگی ورتیسلیومی دو پایه پسته احمد‌آقایی و بادامی زرند: ویژگی‌های رشدی، تغذیه‌ای و بیوشیمیایی

سکینه جمالی پاقلعه؛ ناصر رادمان؛ امیرحسین محمدی؛ مهدی پیرنیا؛ عبدالحسین طاهری

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 239-254

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.348955.1007010

چکیده
  پژمردگی ورتیسلیومی یکی از بیماری‌های مهم بوده که می‌تواند خسارت زیادی را به درختان پسته وارد نماید. قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار علاوه بر بهبود وضعیت رشدی گیاهان باعث افزایش تحمل به عوامل بیماریزا می‌گردند. در این تحقیق تاثیر مخلوط سه گونه قارچ‌ریشه‌ آربوسکولار Funneliformis mosseae ، Rhizophagus irregularis وClaroideoglomus etunicatum بر بیماری پژمردگی ورتیسلیومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن پروتئین ذخیره‌ای هگزامرین (Hexamerin) در حشرات دیاپوزی و غیر دیاپوزی سن گندم Eurygaster integriceps

زینب البرزی؛ علیرضا بندانی؛ احمد عاشوری؛ ماریا دالرس پیولاکس

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 255-271

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.350070.1007011

چکیده
  دیاپوز یک سازگاری فیزیولوژیکی است که امکان بقای موجود زنده تحت شرایط سخت را فراهم می‌کند. سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutellaridae)، آفت کلیدی گندم و جو و حشره‌ای تک نسلی است که چرخه زندگی این آفت دارای دو فاز متفاوت است، فاز تولیدمثلی و دیاپوز مرحله بالغ. در این پژوهش الگوی بیان ژن پروتئین ذخیره‌ای هگزامرین در اجسام چربی حشرات ماده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی روش‌های کنترل شیمیایی و زراعی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae)، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

سید محمد رضا تهامی؛ علی رضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2023.350634.1007013

چکیده
  پسیل معمولی پسته، مهم‌ترین آفت بومی در پسته‌کاری‌های ایران می‌باشد. در این پژوهش مقادیر LC50 و LC90 آفتکش‌های موونتو، سیوانتو، استارکل و دایابون روی این آفت در شرایط آزمایشگاهی به دست آمد. سپس در شرایط صحرایی به همراه تیمار آب‌پاشی و کود مایع سیلیکات پتاسیم علیه آفت به کار رفت. میزان مرگ‌و‌میر پوره‌ها 3، 7، 14 و 21 روز بعد از محلول‌پاشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر برهمکنش بین گیاه باقلا و باکتری N179 Paenibacillus polymyxa بر شته سیاه باقلا

سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین اینجار؛ علیرضا علیزاده

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 283-294

https://doi.org/10.22059/ijpps.2023.352631.1007014

چکیده
  ایجاد مقاومت در گیاه علیه آفات از روش‌های جاگزین سموم شیمیایی است که می‌تواند جمعیت آفت را زیر سطح زیان اقتصادی نگه دارد. باکتری‌های همزیست خاک‌زی می‌توانند عوامل مفیدی در راستای افزایش مقاومت گیاهان در برابر حشرات گیاه‌خوار باشند. بر این اساس در این پژوهش تاثیر تیمار گیاه باقلا با باکتری Peanibacillus polymyxa N179 روی فراسنجه‌های جدول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثرآنتاگونیستی گونه‌های Trichoderma روی Phytophthora citrophthora، عامل پوسیدگی ریشه و طوقه مرکبات

نسیبه براهویی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی

دوره 53، شماره 2 ، بهمن 1401، صفحه 295-311

https://doi.org/10.22059/ijpps.2023.352568.1007015

چکیده
  پوسیدگی ریشه و طوقه از جمله بیماری‌های مهم درختان مرکبات در ایران است. روش‌های مختلفی از جمله مهار زیستی برای مدیریت این بیماری پیشنهاد شده است. گونه‌های تریکودرما به‌طور گسترده در همه خاک‌ها و مواد گیاهی وجود دارد. در این بررسی از 27 جدایه تریکودرما برای مهار زیستی Phytophthora citrophthora استفاده شد. سنجش کمی آنزیم سلولاز و بتا 1-3 گلوکاناز ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه

حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  بیماری برق‌زدگی نخود که در اثرDidymella rabiei ایجاد می‌شود، مهم‌ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. آلودگی اولیه به این بیماری عمدتاً از بذور و بقایای گیاهی آلوده بوده و آلودگی ثانویه به وسیله اسپورهای غیرجنسی قارچ که روی اندام‌های هوایی گیاه قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود. در بررسی‌های آزمایشگاهی اثرات قارچ‌کش‌های کاپتان، ...  بیشتر

خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  طی سال‌های 1381 تا 1383 باغات خرمای متعددی در جنوب استان کرمان مورد بازدید قرار گرفت. علائم بیماری خشکیدگی برگ درختان خرما بصورت نوارهای قهوه‌ای روشن که از انتهای نوک برگ شروع و بطرف دمبرگ در حال توسعه بودند مشاهده گردید. جهت تشخیص عامل بیماری، بافت‌های آلوده ابتدا با هیپوکلریت سدیم (%05/0) ضدعفونی سطحی و سپس روی محیط کشت سیب‌زمینی، دکستروز ...  بیشتر

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 243-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30261

چکیده
  بید آرد،Zeller Ephestia kuehniella ، و شب‌پره هندی، (Hubner) Plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده‌های انباری در سراسر جهان می‌باشند. Habrobracon hebetor Say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب‌پره‌های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده‌ی غلات استفاده می‌شود. در این تحقیق کارایی زنبور H. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب‌پره هندی ...  بیشتر

بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان

محمد جواد سلمانی؛ رقیه حبیبی؛ ناصر صفایی؛ محمد علی آقاجانی؛ مریم امینی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52245

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گیاه روغنی آفتابگردان در استان گلستان، پوسیدگی ذغالی است که توسط قارچ خاکزی Macrophomina phaseolina  ایجاد می‌شود. تاکنون راه‌حل قطعی و مؤثری جهت مبارزه با این بیماری یافت نشده است و تنها روش معقول و به‌صرفه، استفاده از ارقام مقاوم است. بر این اساس، میزان مقاومت هجده رقم مختلف متداول و توصیه‌شده برای منطقه، در ...  بیشتر

بررسی فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان‌های شمال ایران

فرید بیکی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ النا گارسیا والدس؛ جرج لالوکات

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30258

چکیده
  بیماری بلاست، یکی از مهمترین بیماری‌های مرکبات در شمال کشور است که به وسیله دو گونه Pseudomonas ایجاد می‌شود. به منظور بررسی پراکنش گونه‌های عامل یا همراه بیماری در مناطق مختلف استان مازندران و مناطقی از استان‌های گیلان و گلستان و نیز بررسی تنوع فنوتیپی و تفاوت در پرآزاری، جدایه‌های بیمارگر در سال‌های89-1387 از درختان آلوده جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های زیستی زنبورهای پارازیتوئید(Hym.: Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae و (Hym.: Ichneumonidae) Venturia canescens پرورش یافته روی جمیعت‌های مختلف بیدآرد Ephestia kuehniella

نازنین حاتمی مزینانی؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338990.1006998

چکیده
  گونه‌های جنس Trichogramma و همچنین گونه Venturia canescens از جمله پارازیتوئیدهای رایجی هستند که در انسکتاریوم‌ها روی تخم بید‌آرد Ephestia kuehniella پرورش داده می‌شوند. کیفیت دشمن طبیعی ، ارتباط مستقیمی با کیفیت میزبان واسط مورد استفاده در پرورش دارد. هدف اصلی ، مقایسه کیفیت دشمن طبیعی پرورش یافته روی نمونه (جمعیت)های مختلف پروانه بید‌آرد می‌باشد. ...  بیشتر