c3518cb17d976b8
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 455
تعداد نویسندگان 1,085
تعداد مشاهده مقاله 767,307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 511,480
نسبت مشاهده بر مقاله 1686.39
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1124.13
تعداد مقالات ارسال شده 611
تعداد مقالات رد شده 169
درصد عدم پذیرش 28
تعداد مقالات پذیرفته شده 294
درصد پذیرش 48
زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 450

این نشریه از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی کمیته اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید.

نشریه علمی پژوهشی "دانش گیاهپزشکی ایران" به منظور همکاری در ادامه انتشار، با "انجمن قارچ شناسی ایران" (اینجا) و "انجمن کنه شناسی ایران" (اینجا) توافقنامه همکاری امضاء نموده است.

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه داوری 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 200 هزار تومان می باشد که بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه دریافت خواهد شد.

میانگین بازه زمانی ارسال مقاله توسط نویسنده تا ارسال مقاله به داوری کمتر از 10 روز می باشد.

نظر به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی دفتر مجلات در خصوص تغییر در اطلاعات مقالات پس از پذیرش یا انتشار مقاله،

۱‌‌. تغییر اطلاعات نویسندگان نظیر تغییر ایمیل، اطلاعات سازمانی و… غیرقانونی تلقی می‌شود؛

۲. اسامی نویسندگان و ترتیب نام آنها مطابق اطلاعات مندرج در سامانه در زمان ثبت اولیه خواهد بود و در هیچ یک از مراحل پذیرش و انتشار، قابل تغییر نیست و در صورت هرگونه تغییر، فرایند پذیرش و داوری مجدداً انجام خواهد گرفت.

lمجله دانش گیاهپزشکی ایران

دارای ضریب تاثیر 0.1 در رشتۀ علوم کشاورزی ایران

 عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Plant Prot Sci

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نرخ پذیرش: 0.36 (36 درصد)

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

      

             

 

لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

شماره جاری: دوره 54، شماره 2، اسفند 1402 

رفتار جفتگیری کنه شکارگر Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae)

صفحه 247-259

10.22059/ijpps.2023.360167.1007031

علی زرگانی؛ پرویز شیشه بر؛ فاطمه ناصرنخعی؛ الهام ریاحی