c3518cb17d976b8
دوره 53 (1401)
شماره 1 اردیبهشت 1401، صفحه 1-165
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 422
تعداد نویسندگان 1,020
تعداد مشاهده مقاله 692,871
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 461,748
نسبت مشاهده بر مقاله 1641.87
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1094.19
تعداد مقالات ارسال شده 571
تعداد مقالات رد شده 162
درصد عدم پذیرش 28
تعداد مقالات پذیرفته شده 268
درصد پذیرش 47
زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 424

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه داوری 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 200 هزار تومان می باشد که بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه دریافت خواهد شد.

lمجله دانش گیاهپزشکی ایران

دارای ضریب تاثیر 0.1 در رشتۀ علوم کشاورزی ایران

 عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Plant Prot Sci

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نرخ پذیرش: 0.36 (36 درصد)

نوع داوری: دو سو کور

رتبه نشریه: گروه A

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

      

              درباره سیویلیکا

 

لطفا راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

مقاله پژوهشی
بررسی بیماری‌زایی قارچ عامل پیچیدگی سنبله Dilophospora alopecuri در تعامل با نماتود گال دانه گندم Anguina tritici

ولی اله بابایی زاد؛ حسن ملکی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ محمد آقاجانی؛ رامین حیدری

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.330275.1006980

چکیده
  بیماری پیچیدگی سنبله، با عامل قارچی Dilophospora alopecuri، ازجمله بیماری‌هایی است که در استان گلستان به همراه نماتود گال دانه گندم ( Anguina tritici) مشاهده می‌شود. به‌منظور بررسی بیماری‌زایی قارچ، آزمایشی در دو حالت مایه‌زنی قارچ مذکور به میزبان به تنهایی، در حضور نماتود و نماتود به تنهایی بر روی 4 رقم گندم احسان، کوهدشت، مروارید و لاین شماره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر توام تریپتوفان و اسید آسکوربیک بر برخی از فراسنجه های فیزیولوژیکی، زیستی و رفتاری کارگران زنبور عسل ایرانی Apis mellifaera meda L.

علی همراهی؛ مرتضی موحدی فاضل؛ مریم معرفی؛ نیما ایلا

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 11-26

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.309403.1006950

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تغذیه همزمان تریپتوفان و اسید اسکوربیک بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی، رفتاری ، زیستی و تولیدی در زنبور عسل ایرانیApis mellifera L. انجام شد. تیمارهای انتخابی شامل تریپتوفان(12mg/gr)، اسید آسکوربیک(2mg/gr)، مخلوط هر دو و تیمار شاهد در قالب شربت 1:1 (1 کیلو گرم شکر در 1 لیتر آب) که هفته ای یکبار در اختیار زنبورها قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر جفت‌گیری برسمیت اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) علیه سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات(Callosobruchus macullatus).

الناز آبی؛ علیرضا بندانی؛ احسان ترابی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 27-35

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.332863.1006983

چکیده
  سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) از آفات اصلی حبوبات به‌خصوص لوبیا چشم‌بلبلی است و به یک آفت جدی در انبارها تبدیل شده‌ است. درنتیجه، کنترل این آفت توسط آفت‌کش‌های طبیعی مانند اسانس‌های گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای نخستین بار اثر جفت‌گیری حشره برکارایی اسانس رزماری علیه سوسک چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه برخی مواد جلب‌کننده و حشره‌کش‌ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ایCeratitis capitate (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae) با استفاده از تله‌ مکفیل

ربابه سلیمانی؛ حمید رضا صراف معیری؛ نعمت ا.. صداقت

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 37-45

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.330983.1006981

چکیده
  به منظور مقایسه برخی مواد جلب‌کننده و اثر حشره‌کش‌ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ای، Ceratitis capitate (Wiedeman) آزمایشی در شهرستان آمل به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار و پنج تیمار شامل پروتئین هیدرولیزات ایرانی و خارجی، سراتراپ، دیپ‌تک و مدلور انجام شد. در آزمایش دیگری برهمکنش اثر سموم در چهار سطح شامل دیپترکس، پالیزین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تاثیر تراکم لوبیای آلوده در دوران لاروی بر پارامترهای زیستی و رفتارهای جفت‌گیری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus

اعظم امیری؛ فائزه باقری

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 47-55

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.337876.1006995

چکیده
  سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Coleoptera: Chrysomelidae)(Fabricius, 1775) Callosobruchus maculatus به دلیل داشتن چرخه زندگی کوتاه و امکان پرورش آسان به عنوان حشره مدل برای مطالعه جنبه های مختلف زیست شناسی، رفتار شناسی و یا رقابت درون گونه‌ای استفاده می شود. در این مطالعه، با استفاده از لوبیاهای با یک تخم، تاثیر حضور لاروهای دیگر در لوبیاهای مجاور و نه در همان لوبیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع ژنتیکی و بیماریزایی در قارچ Mauginiella scaettae، عامل پوسیدگی گل‌آذین خرما (خامج)

حمید علوانی پور؛ حشمت اله امینیان؛ خلیل عالمی سعید؛ کریم سرخه؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22059/ijpps.2021.314117.1006960

چکیده
  خامج (Khamedj) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی نخل به شمار می‌آید که در سال‌هایی که شرایط محیطی مساعد باشد، اپیدمی‌های خطرناک ایجاد می‌کند و تا 80 درصد خسارت اقتصادی به بار می‌آورد. تعداد 27 جدایه قارچ Mauginiella scaettae عامل این بیماری، از نقاط مختلف خرماخیز کشور، دو جدایه از کشور عراق و یک جدایه از کشور کویت از روی ارقام مختلف نخل طی سال‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بیمارگری قارچ Beauveria bassiana IRAN 441C روی تریپس پیاز و سازگاری آن با حشره کش های فلونیکامید و تیوسیکلام در شرایط آزمایشگاه

سانا لطفی؛ علی میرشکار؛ عباس خانی؛ مهدی پیرنیا

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.332742.1006982

چکیده
  تریپس پیاز یکی از آفات مهم مزارع پیاز در سراسر جهان است که باعث کاهش میزان تولید گیاهان می‌شود. اعمال روش‌های کنترل جایگزین و کاهش غلظت سموم شیمیایی به همراه عوامل بیولوژیک به منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و مقاومت حشرات ضروری است. بر همین اساس، ارزیابی سمیت حشره‌کش‌های فلونیکامید و تیوسیکلام، بیماری‌زایی قارچ Beauveria bassiana ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع زیستی کنه‌های شکارگر خانواده Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه سیستان، ایران

علیرضا ارجمندی نژاد؛ سلطان رون؛ علیرضا صبوری؛ آزاده فرازمند؛ احسان رخشانی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 85-95

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.339168.1006999

چکیده
  کنه‌های خانواده Phytoseiidae از مهمترین دشمنان طبیعی کنه‌های آفت و حشرات ریز از جمله تریپس و سفیدبالک روی محصولات کشاورزی و گیاهان خودرو هستند. چندین گونه از آنها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک برای کنترل آفات گیاهی در محیط‌های باز و گلخانه‌ها در سراسر دنیا استفاده می‌شوند. به منظور بررسی تنوع زیستی کنه‌های خانواده Phytoseiidae منطقه سیستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثرهای کشندگی و سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع روی کنه تارتن انجیر، Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae)، در شرایط آزمایشگاهی

فائزه باقری؛ فهیمه جلالی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338962.1006997

چکیده
  کنه تارتن انجیر،Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae) Eotetranychus hirsti، از مهم‌ترین آفات انجیر شهرستان استهبان، که بالاترین میزان تولید انجیر در ایران را دارد، است ؛ بنابراین به حداقل رساندن خسارت این آفت حایز اهمیت می‌باشد. انتخاب آفت‌کش مناسب که در پایین‌ترین غلظت، بیشترین تلفات را داشته و روی میوه باقیمانده سویی نداشته و خسارت‌های زیست محیطی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی برخی راهکارهای غیرشیمیایی مهار نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) در فلفل سبزدر شرایط گلخانه

معصومه صحتی؛ سالار جمالی؛ سید محسن نساج حسینی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 109-117

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.336213.1006991

چکیده
  در این پژوهش اثر کود مرغی، ورمی‏کمپوست، پودر غنی‏شده مایکوریز، مایع ورمی‏واش، مایع دارای میکروارگانیسم‏های مؤثر و نماتدکش راگبی گرانول 10% بر کاهش خسارت نماتد ریشه‏گرهی Meloidogyne incognita و بهبود رشد گیاه فلفل قلمی بررسی شده است. نماتد از ریشه‌های آلوده فلفل در مزارع آستانه اشرفیه جمع‌آوری شد. پس از جداسازی، خالص‌سازی و تکثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات جمعیت و توزیع فضایی سنک بذرخوار کلزا Nysius cymoides ( Hem., Lygaeidae) در شهرستان کرمانشاه

عباسعلی زمانی؛ حمیدرضا پوریان؛ بهزاد میری؛ مرضیه علیزاده؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ زهرا دهنوی؛ زهره شریفی؛ مهدیه همتی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.333744.1006986

چکیده
  سنک بذرخوار کلزا، Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hem., Lygaeida)، حشره‌ای پلی‌فاژ و دارای پراکنش جهانی است و در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه باعث خسارت می‌شود. در مطالعه حاضر تغییرات جمعیت و توزیع فضایی آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه طی سال‌های 1399 و 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اولین گروه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فرمولاسیون مایونز و امولسیون‌شونده غلیظ روغن معدنی بر پارامترهای زیستی سفید بالک گلخانه(Trialeurodes vaporariorum)

بهاره شاه محمدی حیدری؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 131-141

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.339946.1007001

چکیده
  سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood یکی از آفات مهم گلخانه در دنیا و ایران بوده که سالانه خسارت هنگفتی بر محصولات کشاورزی وارد می‌کند. در این تحقیق، تأثیر غلظت کشنده 50 درصد (2 در هزار) فرمولاسیون مایونز و امولسیون‌شونده غلیظ (EC) به روش غوطه‌ورکردن برگ روی پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک گلخانه در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  طی سال‌های 1381 تا 1383 باغات خرمای متعددی در جنوب استان کرمان مورد بازدید قرار گرفت. علائم بیماری خشکیدگی برگ درختان خرما بصورت نوارهای قهوه‌ای روشن که از انتهای نوک برگ شروع و بطرف دمبرگ در حال توسعه بودند مشاهده گردید. جهت تشخیص عامل بیماری، بافت‌های آلوده ابتدا با هیپوکلریت سدیم (%05/0) ضدعفونی سطحی و سپس روی محیط کشت سیب‌زمینی، دکستروز ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه

حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  بیماری برق‌زدگی نخود که در اثرDidymella rabiei ایجاد می‌شود، مهم‌ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. آلودگی اولیه به این بیماری عمدتاً از بذور و بقایای گیاهی آلوده بوده و آلودگی ثانویه به وسیله اسپورهای غیرجنسی قارچ که روی اندام‌های هوایی گیاه قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شود. در بررسی‌های آزمایشگاهی اثرات قارچ‌کش‌های کاپتان، ...  بیشتر

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 243-250

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30261

چکیده
  بید آرد،Zeller Ephestia kuehniella ، و شب‌پره هندی، (Hubner) Plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده‌های انباری در سراسر جهان می‌باشند. Habrobracon hebetor Say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب‌پره‌های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده‌ی غلات استفاده می‌شود. در این تحقیق کارایی زنبور H. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب‌پره هندی ...  بیشتر

بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان

محمد جواد سلمانی؛ رقیه حبیبی؛ ناصر صفایی؛ محمد علی آقاجانی؛ مریم امینی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52245

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گیاه روغنی آفتابگردان در استان گلستان، پوسیدگی ذغالی است که توسط قارچ خاکزی Macrophomina phaseolina  ایجاد می‌شود. تاکنون راه‌حل قطعی و مؤثری جهت مبارزه با این بیماری یافت نشده است و تنها روش معقول و به‌صرفه، استفاده از ارقام مقاوم است. بر این اساس، میزان مقاومت هجده رقم مختلف متداول و توصیه‌شده برای منطقه، در ...  بیشتر

بررسی فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان‌های شمال ایران

فرید بیکی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ النا گارسیا والدس؛ جرج لالوکات

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30258

چکیده
  بیماری بلاست، یکی از مهمترین بیماری‌های مرکبات در شمال کشور است که به وسیله دو گونه Pseudomonas ایجاد می‌شود. به منظور بررسی پراکنش گونه‌های عامل یا همراه بیماری در مناطق مختلف استان مازندران و مناطقی از استان‌های گیلان و گلستان و نیز بررسی تنوع فنوتیپی و تفاوت در پرآزاری، جدایه‌های بیمارگر در سال‌های89-1387 از درختان آلوده جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های زیستی زنبورهای پارازیتوئید(Hym.: Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae و (Hym.: Ichneumonidae) Venturia canescens پرورش یافته روی جمیعت‌های مختلف بیدآرد Ephestia kuehniella

نازنین حاتمی مزینانی؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338990.1006998

چکیده
  گونه‌های جنس Trichogramma و همچنین گونه Venturia canescens از جمله پارازیتوئیدهای رایجی هستند که در انسکتاریوم‌ها روی تخم بید‌آرد Ephestia kuehniella پرورش داده می‌شوند. کیفیت دشمن طبیعی ، ارتباط مستقیمی با کیفیت میزبان واسط مورد استفاده در پرورش دارد. هدف اصلی ، مقایسه کیفیت دشمن طبیعی پرورش یافته روی نمونه (جمعیت)های مختلف پروانه بید‌آرد می‌باشد. ...  بیشتر