c3518cb17d976b8
بررسی واکنش شش رقم گوجه‏فرنگی نسبت به نماتد گره ریشهMeloidogyne javanica در شرایط گلخانه

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ سعید اهری زاد

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  واکنش چهار رقم گوجه‏فرنگی مزرعه‏ای شامل Super Strain B، Super Chief، Mobil و Royal و دو رقم گلخانه‏ای Polaris و ES 1002 F1در برابر گونه‏ Meloidogyne javanica مورد بررسی قرار گرفت. گیاه‏چه‏های گوجه‏فرنگی در مرحله‏ پنج الی شش برگی، با دو غلظت 1000 و 2000 تخم و لارو نماتد به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان، مایه‏زنی و تیمارهای شاهد نیز تنها آب دریافت کردند. آزمایش بر پایه‏ ...  بیشتر