c3518cb17d976b8
اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

سعیده قادری؛ کامبیز مینایی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 251-260

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30262

چکیده
  کنترل کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch، به عنوان یکی از مهمترین آفات کلیدی در کشاورزی، عمدتاً بر اساس استفاده از آفت‌کش‌ها استوار است. اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی در دمای 2±25 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65% و دوره‌ی نوری 16 : 8 (روشنایی: تاریکی) بررسی شد. داده‌ها بر اساس تئوری ...  بیشتر

معرفی و کلید شناسایی کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) شهرستان رشت

شبنم مرتضوی لاهیجانی؛ جلیل حاجی زاده؛ محمدعلی اکرمی؛ مهیار رفعتی فرد

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 195-205

چکیده
  بررسی فونستیک کنه‌های راسته نهان‌استیگمایان (Acari: Oribatida) شهرستان رشت طی سال‌های 1388-1387 انجام شد. کنه‌های موجود در نمونه‌های خاک با استفاده از قیف برلز استخراج و در محلول لاکتوفنل شفاف شدند. سپس در محیط هویر از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع 15 گونه، 15 جنس و 13 خانواده از کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) جمع‌آوری و شناسایی شدند که ...  بیشتر