c3518cb17d976b8
نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 267-273

10.22059/ijpps.2012.24334

الهام اکبریان فیروزآبادی؛ بهزاد حبیب پور؛ حمید گله داری؛ پرویز شیشه بر