c3518cb17d976b8
بررسی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله محرک بتا آمینو بوتیریک اسید (BABA)

فهیمه عمران زاده؛ نواز اله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

دوره 42، شماره 2 ، آذر 1390، ، صفحه 315-323

https://doi.org/10.22059/ijpps.2012.24339

چکیده
  بتا آمینو بوتیریک اسید به عنوان یک محرک القاء مقاومت در گیاهان علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی معرفی شده است. در این تحقیق القاء برخی ترکیبات دفاعی از جمله آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز توسط این ترکیب علیه نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica در گیاه خیار بررسی شده است. نتایج نشان داد که مایه‌زنی ریشه‌های خیار آلوده به نماتد مولد ...  بیشتر