c3518cb17d976b8
مقایسه اثرهای کشندگی و سینرژیستی آبامکتین و گوگرد مایع روی کنه تارتن انجیر، Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae)، در شرایط آزمایشگاهی

فائزه باقری؛ فهیمه جلالی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.338962.1006997

چکیده
  کنه تارتن انجیر،Pritchard and Baker (Acari: Tetranychidae) Eotetranychus hirsti، از مهم‌ترین آفات انجیر شهرستان استهبان، که بالاترین میزان تولید انجیر در ایران را دارد، است ؛ بنابراین به حداقل رساندن خسارت این آفت حایز اهمیت می‌باشد. انتخاب آفت‌کش مناسب که در پایین‌ترین غلظت، بیشترین تلفات را داشته و روی میوه باقیمانده سویی نداشته و خسارت‌های زیست محیطی ...  بیشتر

گونۀ Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر باقریان؛ مریم آل عصفور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 219-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57377

چکیده
  ‌گونه‌های جنس Scirtothrips Shull حشرات ریزی‌اند که چندین گونۀ آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده‌اند. در این مطالعه، برای نخستین بار گونۀHood  S. dorsalis از ایران گزارش می‌شود. رنگ بدن این گونه به‌طور کلی روشن است، اما بندهای انتهایی شاخک تیره‌اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیۀ جلویی میانی از ردیف‌های موهای ...  بیشتر