c3518cb17d976b8
گونۀ Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر باقریان؛ مریم آل عصفور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 219-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57377

چکیده
  ‌گونه‌های جنس Scirtothrips Shull حشرات ریزی‌اند که چندین گونۀ آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده‌اند. در این مطالعه، برای نخستین بار گونۀHood  S. dorsalis از ایران گزارش می‌شود. رنگ بدن این گونه به‌طور کلی روشن است، اما بندهای انتهایی شاخک تیره‌اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیۀ جلویی میانی از ردیف‌های موهای ...  بیشتر

اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

سعیده قادری؛ کامبیز مینایی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 251-260

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30262

چکیده
  کنترل کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch، به عنوان یکی از مهمترین آفات کلیدی در کشاورزی، عمدتاً بر اساس استفاده از آفت‌کش‌ها استوار است. اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی در دمای 2±25 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65% و دوره‌ی نوری 16 : 8 (روشنایی: تاریکی) بررسی شد. داده‌ها بر اساس تئوری ...  بیشتر