c3518cb17d976b8
قابلیت تولید تریکوتسین در جدایه‌های قارچ culmorum Fusarium مزارع گندم استان آذربایجان غربی بر اساس ردیابی ژن Tri13

آزاد لاوا؛ محمد سالاری

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 83-88

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52250

چکیده
  قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبلة گندم، قادر به تولید داکسی‌نیوالنول، نیوالنول و مشتقات استیلی آنها است. بررسی حاضر به منظور ردیابی ژن Tri13 با استفاده از جفت‌آغازگرهای Tri13DONR/Tri13F و Tri13R/Tri13NIVF جهت تعیین پتانسیل جدایه‌های قارچ F. culmorum استان آذربایجان غربی در تولید داکسی‌نیوالنول و نیوالنول صورت پذیرفته است. بدین منظور ...  بیشتر