c3518cb17d976b8
کمک به رده بندی و شناسایی جنس آنامورفیک Oidium(تیره Erysiphaceae) در استان گیلان

کوثر شریفی؛ سید اکبر خداپرست؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 44، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.35618

چکیده
  به­منظور مطالعه گونه­های تیره Erysiphaceae که به صورت غیرجنسی (آنامورف) روی میزبانهای مختلف وجود دارند، و اغلب با نام جنس آنامورفیک (شبه جنس) Oidium معرفی می­شوند، نمونه­های متعددی از نقاط مختلف استان گیلان طی سال­های 1390-1383 جمع­آوری شد. هدف از این مطالعه امکان شناخت گونه­های موجود بر اساس خصوصیات آنامورف و فهم ارتباط آنها با گونه­های ...  بیشتر