c3518cb17d976b8
تغییرات جمعیت و توزیع فضایی سنک بذرخوار کلزا Nysius cymoides ( Hem., Lygaeidae) در شهرستان کرمانشاه

عباسعلی زمانی؛ حمیدرضا پوریان؛ بهزاد میری؛ مرضیه علیزاده؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ زهرا دهنوی؛ زهره شریفی؛ مهدیه همتی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.333744.1006986

چکیده
  سنک بذرخوار کلزا، Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hem., Lygaeida)، حشره‌ای پلی‌فاژ و دارای پراکنش جهانی است و در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه باعث خسارت می‌شود. در مطالعه حاضر تغییرات جمعیت و توزیع فضایی آفت در مزارع کلزا استان کرمانشاه طی سال‌های 1399 و 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اولین گروه از ...  بیشتر

تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقۀ زیستی ایران

حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری

دوره 45، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 265-278

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.53503

چکیده
  فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای لاروی و شفیرگی شب‌پرۀ پشت‌الماسی،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقۀ زیستی شامل استان‌های گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان طی سال‌های 1389 و 1390 تعیین شد. در مجموع شش گونه پارازیتویید لاروی شامل (Kurdjumov, 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) (در هر چهار منطقۀ زیستی)،Apanteles sp.  (کرج و اصفهان)، ...  بیشتر