c3518cb17d976b8
کلونینگ و بیان ژن رمزگذار آنزیم تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره (opd) در باکتری Escherichia coli

مینو سجادیان؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی؛ مریم زمانی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 253-269

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.232783.1006784

چکیده
  کاربرد گستردۀ ترکیب‌های آلی فسفرۀ منجر به بروز اثر زیان‌آور زیست‌محیطی بسیاری شده است. استفاده از میکروارگانیسم­ها در پالایش و اندازه‌گیری این ترکیب‌های ناگوار به‌عنوان یک رویکرد دوستدار محیط­زیست و مناسب شناخته شده است. آنزیم ارگانوفسفروس هیدرولاز از آنزیم‌های هیدرولیزکنندۀ فسفوتری­استری است که در برخی میکروارگانیسم­های ...  بیشتر