c3518cb17d976b8
شناسایی مولکولی، بررسی تبارزایی و تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک شلغم در مزارع کلزا استان ‏خراسان جنوبی

حمیده حسن پور؛ سیده عاطفه حسینی؛ مهدی جهانی

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 277-287

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.277211.1006887

چکیده
  کلزا با نام علمی (Brassica napus) یکی از اعضای خانواده  Brassicaceae(خردل یا خانواده کلم) با گل‌های زردرنگ می‌باشد، که عمدتاً به دلیل داشتن دانه‌های غنی از روغن کشت می‌شود. ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus) از شایع‌ترین و مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی کلزا در دنیا به‌شمار می‌آید. در فروردین و اردیبهشت‌ماه 1397، به‌منظور شناسایی مولکولی ویروس‌های ...  بیشتر