c3518cb17d976b8
بررسی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل

مهرناز جنیدی جعفری؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی ارتاکند

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 177-185

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.245496.1006811

چکیده
  خانواده Anthomyiidae با داشتن حدود 1560 گونه یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های راسته دوبالان است که بیشترین گونه‌های آفت از راسته دوبالان را در منطقۀ پالئارکتیک به خود اختصاص داده است. در پژوهشی که روی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل در سال 1395 صورت گرفت درمجموع 11گونه از 7 جنس از مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae جمع‌آوری شد که از ...  بیشتر

گونۀ Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر باقریان؛ مریم آل عصفور

دوره 46، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 219-225

https://doi.org/10.22059/ijpps.2015.57377

چکیده
  ‌گونه‌های جنس Scirtothrips Shull حشرات ریزی‌اند که چندین گونۀ آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده‌اند. در این مطالعه، برای نخستین بار گونۀHood  S. dorsalis از ایران گزارش می‌شود. رنگ بدن این گونه به‌طور کلی روشن است، اما بندهای انتهایی شاخک تیره‌اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیۀ جلویی میانی از ردیف‌های موهای ...  بیشتر

مطالعة فون مگس‌های گرده‌افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران

رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری؛ بابک قرالی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 185-199

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52259

چکیده
   مگس‏های زنبورنما (bee flies) از گرده‌افشان‏های مهم در طبیعت ‏به‌شمار می‌روند و لاروهای آنها پارازیت یا شکارگر حشراتی از قبیل سوسک‏ها و کپسول تخم ملخ‏ها هستند. این حشرات از لحاظ تنظیم طبیعی مهم محسوب می‏شوند. در این بررسی با استفاده از تور حشره‏گیری و تله‌های تشتکی (pan traps)، حشرات بالغ مگس‏های Bombyliidae در استان البرز از تاریخ ...  بیشتر