c3518cb17d976b8
کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا

مجید جعفری؛ احمد معینی؛ مسعود شمس بخش

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 165-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.246538.1006815

چکیده
  ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus, TuMV) متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، یکی از ویروس‌های‏ شایع مزرعه‏های کلزا در ایران است و تاکنون لاین یا رقم تجاری مقاومی به آن در کشور گزارش نشده است. در این پژوهش، امکان ایجاد مقاومت به TuMV در لاین کلزای تراریختۀ حاوی قطعه کوتاهی از ژن رمزکنندۀ‏ پروتئین پوششی ویروس بررسی شد. بدین منظور توالی ...  بیشتر

شناسایی و بررسی برخی از ویژگی‌های ویروس آلوده‌کنندة زعفران (Crocus sativus) در ایران

شیرین پریزاد؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ سیامک کلانتری؛ فاطمه ایزدپناه

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 263-275

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215361.1006735

چکیده
  پس از نمونه‌برداری تصادفی از برگ‌ها و بنه‌های گیاه زعفران (Crocus sativus L.) از شش استان کشور در سال‌های 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتی‌بادی­های عمومی جنس پوتی‌ویروس و همان‌طور با آنتی­بادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV)  در آزمون الایزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولی پروتئین پوششی (CP) چند جدایة مورد بررسی پوتی‌ویروس ...  بیشتر