c3518cb17d976b8
مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی،(Leptinotarsa decemlineata (Say، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2014.52249

چکیده
  در این بررسی ترجیح میزبانی و دورة زیستی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، روی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی بررسی شد. در مورد تمام صفات مورد بررسی بین ارقام مختلف اختلاف معنادار مشاهده شد. کمترین تعداد حشرات کامل جلب‌شده روی ارقام راجا، کاردینال و بریجت به ترتیب با میانگین 33/0، 5/0 و 5/0 عدد در هر بوته و کمترین تعداد تخم روی ارقام برایت، ...  بیشتر

برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی کفشدوزک خربزه، Epilachna chrysomelina (F.) (Col.: Coccinellidae). روی چند میزبان از خانواده کدوئیان در اهواز

مژده آکنده؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ یدالله خواجه زاده

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-10

چکیده
  کفشدوزک خربزه با نام علمی Epilachna chrysomelina (F.) یکی از مهمترین آفاتی است که گیاهان خانواده کدوئیان را مورد حمله قرار می‌دهد. برنامه نمونه‌برداری و ترجیح میزبانی این کفشدوزک که کم و بیش در تمام نقاط ایران وجود دارد، در شهر اهواز بررسی شد. در برنامه نمونه‌برداری از جمعیت کفشدوزک خربزه اندازه مناسب نمونه 12 عدد و سطح زیرین برگ میزبان و مرحله ...  بیشتر