c3518cb17d976b8
تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22059/ijpps.2014.52251

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دو رقم حساس و مقاوم گندم بر تعدادی از ویژگی­های دموگرافیک و نرخ شکارگری تمام مراحل لاروی و حشرات کامل نر و مادة کفشدوزکHippodamia variegata Goeze با تغذیه از شتة روسی پرورش‌یافته روی هر دو رقم بررسی شد. تجزیة داده­های دموگرافی با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی سن - مرحله و داده­های نرخ شکارگری با استفاده از برنامة نرخ ...  بیشتر

بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis،

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین زاد ه؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 275-282

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30247

چکیده
  اگر چه مقاومت ژنتیکی ارقام گیاهی مطمئن ترین، سالم ترین و ارزان ترین روش کنترل آفات محسوب می شود ولیکن در مدیریت تلفیقی موفق آفات، ارقام گیاهی مقاوم به آفت بایستی با عوامل کنترل بیولوژیک سازگار باشند. در تحقیق حاضر میزان جلب کنه شکارگر، Phytoseiulus persimilis، و همچنین میزان تولید رایحه های القایی، که عامل جلب کنه شکارگر به گیاه هستند، در 4 رقم ...  بیشتر