c3518cb17d976b8
مطالعه رفتار جنسی و مقایسه جلب متقابل نرها نسبت به ماده‌ها، در سه جمعیت جغرافیایی کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی

مهدی ضیاء الدینی؛ سید حسین گلدانساز؛ احمد عاشوری؛ علیرضا قاسم پور

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 151-161

چکیده
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae)، از جمله آفات مهم، چند میزبانه، و مهمترین آفت باغ‌های انار، در ایران می‌باشد. داشتن اطلاعات در زمینه رفتارهای تولیدمثلی، پیش‌نیاز مطالعات اکولوژی شیمیایی می‌باشد و فهم کامل این رفتارها، نقش مهمی در بهینه‌کردن استفاده از فرومون‌ها در کنترل آفات دارند. در پروانه‌های شب‌پرواز، نسبت ...  بیشتر

انتقال افقی باکتری Wolbachia در زنبورهای تریکوگراما (Hym., Trichogrammatidae).

شهرام فرخی؛ احمد عاشوری؛ مارتینوس اریس هویخنس؛ پاتریک وربارشات

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 315-325

چکیده
  باکتری Wolbachia به عنوان همزیست درون سلولی و عامل القاکننده بکرماده‏‏زایی در زنبورهای تریکوگراما محسوب می‏گردد، به نحوی که افراد ماده بدون جفتگیری تولید نتاج ماده خواهند نمود. با توجه به اینکه انتقال باکتری Wolbachia عمدتاً از مادر به فرزندان و از طریق سیتوپلاسم تخم می‏باشد، این تغییر در سیستم تولیدمثلی میزبان موجب افزایش انتقال باکتری ...  بیشتر

مقایسه رفتار فراخوانی و برخی از ویژگی‌های زیستی، در سه جمعیت جغرافیایی متفاوت کرم گلوگاه انار، در شرایط آزمایشگاهی

مهدی ضیاءالدینی؛ سیدحسین گلدانساز؛ احمد عاشوری؛ علی رضا قاسم پور

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  رفتار تولیدمثلی در بیشتر شب‌پره‌ها در یک دوره زمانی خاص از شبانه‌روز انجام می‌شود و در برخی از گونه‌ها این رفتارها نظیر رفتار فراخوانی، اختصاصی هستند. داشتن اطلاعات در زمینه‌ی رفتارهای تولیدمثلی پیش‌نیاز مطالعات اکولوژی شیمیایی می‌باشد. در این تحقیق، برخی از خصوصیات زیستی و رفتار فراخوانی حشرات کامل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae ...  بیشتر

تأثیرات جانبی چهار آفت‌کش ایمیداکلوپرید، دیکلرووس،پیمتروزین و آبامکتین بر سن شکاری Orius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae)

قدرت اله صباحی؛ علی اصغر کوثری؛ احمد عاشوری

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور تعیین تأثیر چهار آفت‌کش ایمیداکلوپرید، دیکلرووس، پیمتروزین و آبامکتین بر مرگ و میر پوره‌ها و تولید مثل حشرات کامل سن شکاریOrius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae) آفت‌کش‌ها در بالاترین دز توصیه شده روی حساس‌ترین مرحله رشدی حشره (پوره سن یک) به کار رفتند. زیست‌سنجی با استفاده از روش قفس در شرایط کنترل شده با دمای ?C 1±27، رطوبت نسبی ...  بیشتر

بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

حسن عسگری؛ سیده معصومه زمانی؛ احمد عاشوری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  شناسایی شرایط محیطی بهینه و فاکتورهای موثر در ‌رشد و اسپورزائی قارچهای بیمارگر حشرات در تولید انبوه و بکارگیری آنها ضروری است. در این راستا، در تحقیق حاضر اثر چند محیط کشت مایع و جامد روی رشد قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشها روی B. bassiana نشان داد که اثر نور (0001/0=p)، محیط‌های غذایی مختلف (0001/0=p) و اثر متقابل ...  بیشتر