c3518cb17d976b8
شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره‌ای از خصوصیات آن

محمدرضا محمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  طی فصل زراعی سال 1382 تعداد 231 نمونه برگی از ذرت‌های آلوده به ویروس و دارای علایم موزائیک و در مواردی علایم موزائیک همراه با کوتولگی، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع‌آوری گردید. با استفاده از آنتی‌سرم‌های پلی‌کلونال چهار پوتی‌ویروس MDMV،SCMV ، SrMV وJGMV بر روی نمونه‌ها آزمون‌های سرولوژیکیDAS-ELISA ، DIBA و TPIA انجام گردید. در پایان، ...  بیشتر