c3518cb17d976b8
برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره

نرگس صدرمحمدبیگی؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی

دوره 43، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 283-290

https://doi.org/10.22059/ijpps.2013.30248

چکیده
  آلودگی توام گیاهان با بیش از یک ویروس منجر به بروز انواع متفاوتی از برهمکنش بین ویروسهای آلوده کننده می گردد. برهمکنش دو ویروس بیمارگر کاهو، ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X ,LeVX) و سوبموویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus, RuCMV) که به تازگی از ایران شناسایی شده اند، در بوته های دوگانه آلوده Chenopodium murale و Chenopodium quinoa مورد مطالعه قرار گرفت. مایه ...  بیشتر

بررسی پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در ایران با استفاده از روش‌های مایه‌زنی بر روی گیاهان محک، DAS-ELISA و IC-RT-PCR

سید علیرضا سلامی؛ علی عبادی؛ مینا کوهی حبیبی؛ ذبیح الله زمانی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 11-18

چکیده
  بیماری برگ بادبزنی توسط ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus-GFLV) ایجاد می‌شود و مخرب‌ترین بیماری ویروسی شناخته شده در گیاه مو است که هر سال باعث خسارت جبران‌ناپذیری در تاکستان‌ها می‌شود. منشأ GFLV به احتمال زیاد ایران قدیم بوده و لذا به منظور ممانعت از شیوع بیشتر آن، شناسایی دقیق این ویروس در نواحی انگورخیز ایران و همچنین مطالعه پیوسته ...  بیشتر

بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی ویروس خربزه ارومیه (Ourmia melon virus, OuMV)، وقوع آن در چند استان ایران و ارزیابی واکنش ارقام محلی و تجاری کدو و خیار نسبت به ویروس

مینا راستگو؛ مینا کوهی حبیبی؛ کرامت اله ایزدپناه؛ غلامحسین مصاحبی؛ رابرت جی میلن؛ ماسیمو تورینا

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 217-224

چکیده
  ویروس خربزه ارومیه (Ourmia melon virus, OuMV) از جمله عوامل بیماری موزاییک خربزه (Cucumis melo) در استان آذربایجان‎غربی و احتمالاً نواحی دیگر ایران می‎باشد. نمونه‎های گیاهان زراعی و غیرزراعی دارای علائم و بدون علائم از مزارع کدوییان اطراف ارومیه جمع‎آوری و با استفاده از آزمون‎های سرولوژیکی Indirect-ELISA،DAS-ELISA و Lateral flow مورد بررسی قرارگرفتند. پراکندگی ...  بیشتر

مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus) جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه‌های هندی و سودانی

ثمین السادات حسینی فرهنگی؛ استفان وینتر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ نورالدین هابیلی

دوره 41، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus) متعلق به جنس ایلارویروس (Ilarvirus) بوده و به طیف وسیعی از گیاهان از جمله آفتابگردان (Helianthus annus) که یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در بسیاری از کشورها می‌باشد خسارت وارد می‌کند. در این تحقیق در سال 2008 دو جدایه آفتابگردان و یک جدایه باقلا به ترتیب جدا شده از مزارع ایران، هند و سودان، جمع‌آوری شد و برخی از خصوصیات ...  بیشتر

شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره‌ای از خصوصیات آن

محمدرضا محمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  طی فصل زراعی سال 1382 تعداد 231 نمونه برگی از ذرت‌های آلوده به ویروس و دارای علایم موزائیک و در مواردی علایم موزائیک همراه با کوتولگی، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع‌آوری گردید. با استفاده از آنتی‌سرم‌های پلی‌کلونال چهار پوتی‌ویروس MDMV،SCMV ، SrMV وJGMV بر روی نمونه‌ها آزمون‌های سرولوژیکیDAS-ELISA ، DIBA و TPIA انجام گردید. در پایان، ...  بیشتر