c3518cb17d976b8
ارتباط واکنش به کلرات پتاسیم در چند جدایه‌ ایرانی قارچ Macrophomina phaseolina، عامل پوسیدگی ذغالی سویا با بیماریزایی

فرناز جلالی؛ ناصر صفایی؛ سعید عباسی

دوره 42، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 103-112

چکیده
  در سال زراعی 1388-1387 آزمایشی به منظور بررسی واکنش به کلرات پتاسیم و بیماریزایی چند جدایه‌ ایرانی Macrophomina phaseolina، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا انجام شد. بدین منظور، از بین 48 جدایه جمع‌آوری شده از مناطق عمده کشت سویا شامل استان‌های گلستان، مازندران، اردبیل و لرستان، 24 جدایه بر اساس پراکنش جغرافیایی انتخاب گردید. برای بررسی فنوتیپ‌های ...  بیشتر

پراکنش سه ویروس مهم شته بُرد کلزا در استان گلستان

آتنا زاهدی طبرستانی؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفایی

دوره 41، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 251-259

چکیده
  ویروس‎های موزائیک شلغم (TuMV)، موزائیک کلم گل (CaMV) و زردی غربی چغندرقند (BWYV) مهم‎ترین ویروس‎های کلزا در دنیا به شمار می‎آیند، به منظور بررسی پراکنش ویروس‎های یاد شده در استان گلستان طی دو سال زراعی 1387و 1388 از مزارع واقع در سه ناحیه مهم کشت کلزای این استان نمونه‎برداری تصادفی انجام شد. نمونه‎های جمع‎آوری شده با استفاده از آزمون سرولوژیکی ...  بیشتر

شناسایی مولکولی، بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصی بودن میزبان جدایه‌های ایرانی Macrophomina phaseolina

ولی اله مهدی زاده؛ ناصر صفایی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ نتهازلکویتل پرز؛ محمدعلی آقاجانی

دوره 40، شماره 2 ، بهمن 1388

چکیده
  قارچ ماکروفومینا یک بیمارگر خاک‌‌زاد و عامل بیماری پوسیدگی ذغالی، با پراکنش جهانی و دامنه میزبانی بیش از 500 گونه گیاهی می‌باشد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی و اختصاصیت میزبانی این قارچ در ایران از گیاهان دارای علایم و نشانه‌های بیماری از استان‌های تهران، قزوین، گرگان، سمنان، خراسان، همدان، آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان، مرکزی، فارس،کهکیلویه ...  بیشتر