c3518cb17d976b8
تاثیر جدایه‌های Trichoderma در تحریک رشد گیاه گندم

مهدی مهرابی کوشکی؛ دوستمراد ظفری

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر جدایه‌های مختلف تریکودرما شامل Trichoderma Virens T65، T. virens T90، T. virens T96، T. virens T122، T. brevicompactum T146، T. koningiopsis T149، T. viridecens T150، T. koningii T77 و دو محصول بیولوژیک تجاری تریکودرمین‌بی و ساب‌تیلین در تحریک رشد گیاه در قالب طرح کاملا" تصادفی به روش پوشش بذری در گلخانه بررسی شد. مایه تلقیح جدایه‌های تریکودرما به طور متوسط 107 کنیدیوم روی ...  بیشتر