c3518cb17d976b8
بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری

علیرضا صیداوی؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مانی غنی پور؛ علیرضا بیژن نیا

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی عملکرد پانزده هیبرید کرم ابریشم Bombyx mori در شرایط طبیعی پرورش در سطح مزرعه و نیز تعیین میزان مقاومت این هیبریدها به ویروس پلی‌هیدروسیس‌هسته‌ای، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پانزده تیمار و پنج تکرار برای هر یک از دو محیط مزرعه و آلوده به عامل بیماری گراسری اجرا شد. تیمارها شامل دوازده هیبرید جدید Xinhang1×Koming1، Xinhang1×Koming2، ...  بیشتر