c3518cb17d976b8
نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 339-350

10.22059/ijpps.2015.57391

سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه