c3518cb17d976b8
نویسنده = ���������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 253-261

10.22059/ijpps.2017.202924.1006701

هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده