c3518cb17d976b8
ارزیابی مدل شبکۀ عصبی مصنوعی GMDH در برآورد پراکنش مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae (Acari, Mesostigmata) در منطقۀ شاهرود استان سمنان

مسعود حکیمی تبار؛ سید رضا حجازی؛ علیرضا شعبانی نژاد؛ پریسا قرآنی؛ الناز فدائی

دوره 49، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 217-225

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.249666.1006825

چکیده
  این پژوهش به‌منظور برآورد پراکندگی مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae در منطقۀ شاهرود با به‌کارگیری شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شد. داده‌های مربوط به تراکم جمعیت این کنه از زیستگاه‌های گوناگون منطقۀ شاهرود در سال 1394 به دست آمدند. در این پژوهش از متغیرهای طول و عرض جغرافیایی به‌عنوان متغیرهای ورودی و از دگرگونی‌های جمعیت کنه‌های خانوادۀ ...  بیشتر

معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا صبوری؛ جواد نوعی؛ سمیه محمدی؛ مهسا سامانی پور

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 69-79

http://dx.doi.org/10.22059/ijpps.2018.244131.1006808

چکیده
  در بررسی و ارزیابی‌های که در سال­های 1389 و 1390 در منطقۀ مهریز و تفت استان یزد و سال­های 1390 و 1391 در مناطق شرقی استان مازندران انجام گرفت، به ترتیب نه و هفت گونه از مرحلۀ لاروی کنه­های پارازیتنگونای خشکی­زی از استان­های یزد و مازندران گرد­آوری شد. گونۀ Atractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) از استان یزد برای نخستین بار از آسیا گزارش می­شود ...  بیشتر