c3518cb17d976b8
فعالیت ضد نماتدی برخی عصاره‌های گیاهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

مرضیه علی کرمی؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی

دوره 48، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 317-326

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.227694.1006766

چکیده
  تأثیر غلظت‌های مختلف عصارۀ آبی برگ گیاهان پنیرک (Malva sylvestris) و شقایق (Papaver rhoeas) و پوست سبز میوۀ گردو (Juglanse regia) در جلوگیری از تفریخ تخم و مرگ‌ومیر لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش مرگ‌ومیر لارو سن دوم، 14 غلظت25/0، 3/0، 35/0، 4/0، 45/0، 5/0، 55/0، 6/0، 65/0، 75/0، 1، 25/1، 5/1 و 2 درصد از عصارۀ پنیرک، هفت غلظت 5/0، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 ...  بیشتر