c3518cb17d976b8
معرفی، بررسی مکانیسم‌های عمل و توصیف ژنومی باکتری پروبیوتیک گیاهی ‏Bacillus velezensis

سونیا سیفی؛ کیوان بهبودی؛ روح الله شریفی؛ جیمز شپلیگ

دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 159-175

https://doi.org/10.22059/ijpps.2019.275550.1006885

چکیده
  باکتری ‌Bacillus velezensis یکی از عوامل پروبیوتیک گیاهی می‌باشد که اخیراً به‌عنوان یکی از ابزار‌های قوی بیوکنترل مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی برخی از خصوصیات باکتری B. velezensis می‌باشد که از ریزوسفر گوجه‌فرنگی شهرستان کرمانشاه جداسازی شد. در این پژوهش باکتری B. velezensis به­ترتیب موجب افزایش 86/78، 87/56 و 83/45 درصدی طول ...  بیشتر