c3518cb17d976b8
شناسایی و بررسی برخی از ویژگی‌های ویروس آلوده‌کنندة زعفران (Crocus sativus) در ایران

شیرین پریزاد؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ سیامک کلانتری؛ فاطمه ایزدپناه

دوره 47، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 263-275

https://doi.org/10.22059/ijpps.2017.215361.1006735

چکیده
  پس از نمونه‌برداری تصادفی از برگ‌ها و بنه‌های گیاه زعفران (Crocus sativus L.) از شش استان کشور در سال‌های 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتی‌بادی­های عمومی جنس پوتی‌ویروس و همان‌طور با آنتی­بادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV)  در آزمون الایزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولی پروتئین پوششی (CP) چند جدایة مورد بررسی پوتی‌ویروس ...  بیشتر

شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پاره‌ای از خصوصیات آن

محمدرضا محمدی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی

دوره 40، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  طی فصل زراعی سال 1382 تعداد 231 نمونه برگی از ذرت‌های آلوده به ویروس و دارای علایم موزائیک و در مواردی علایم موزائیک همراه با کوتولگی، از مزارع ذرت مناطق مختلف استان تهران جمع‌آوری گردید. با استفاده از آنتی‌سرم‌های پلی‌کلونال چهار پوتی‌ویروس MDMV،SCMV ، SrMV وJGMV بر روی نمونه‌ها آزمون‌های سرولوژیکیDAS-ELISA ، DIBA و TPIA انجام گردید. در پایان، ...  بیشتر