c3518cb17d976b8
بهبود تعلیق‌پذیری، ماندگاری و زهرآگینی فرآورده‌های تجاری باکتری Bacillus thuringiensis

زهرا اشجعی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ آیدا خرم نژاد؛ خلیل طالبی جهرمی

دوره 52، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.301765.1006942

چکیده
  هدف از این مطالعه، تعیین اثر برخی مواد افزودنی در بهبود ماندگاری و تعلیق‌پذیری فرمولاسیون پودر وتابل باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) تهیه شده در آزمایشگاه و فرآورده‌های تجاری (A و B) بود. برای تهیه پودر وتابل بهینه از پودر خشک شده سوسپانسیون باکتری به همراه ساکارز، لاکتوز، آلجینات سدیم، فیبر نارگیل، سیلیکات آلومینیوم، در دو تیمار استفاده ...  بیشتر