c3518cb17d976b8
مقایسه برخی مواد جلب‌کننده و حشره‌کش‌ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ایCeratitis capitate (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae) با استفاده از تله‌ مکفیل

ربابه سلیمانی؛ حمید رضا صراف معیری؛ نعمت ا.. صداقت

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 37-45

https://doi.org/10.22059/ijpps.2022.330983.1006981

چکیده
  به منظور مقایسه برخی مواد جلب‌کننده و اثر حشره‌کش‌ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه‌ای، Ceratitis capitate (Wiedeman) آزمایشی در شهرستان آمل به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار و پنج تیمار شامل پروتئین هیدرولیزات ایرانی و خارجی، سراتراپ، دیپ‌تک و مدلور انجام شد. در آزمایش دیگری برهمکنش اثر سموم در چهار سطح شامل دیپترکس، پالیزین، ...  بیشتر

معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا صبوری؛ جواد نوعی؛ سمیه محمدی؛ مهسا سامانی پور

دوره 49، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 69-79

https://doi.org/10.22059/ijpps.2018.244131.1006808

چکیده
  در بررسی و ارزیابی‌های که در سال­های 1389 و 1390 در منطقۀ مهریز و تفت استان یزد و سال­های 1390 و 1391 در مناطق شرقی استان مازندران انجام گرفت، به ترتیب نه و هفت گونه از مرحلۀ لاروی کنه­های پارازیتنگونای خشکی­زی از استان­های یزد و مازندران گرد­آوری شد. گونۀ Atractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) از استان یزد برای نخستین بار از آسیا گزارش می­شود ...  بیشتر